Miljøtilsyn: 99 procent af minkfarmene uden lugtgener


Dokumentation fra Miljøstyrelsen afliver myten om minkfarme som kilde til kraftige lugt- og fluegener.

 

Miljøstyrelsen fremlagde på et møde i 2013 dokumentation for det reelle omfang af gener i forbindelse med lugt og fluer på minkfarme. Tallene taler deres eget tydelige sprog: De kommunale tilsynsstatistikker for perioden 2007 til 2009 dokumenterer, at mere end 99 procent af samtlige tilsyn ikke giver anledning til bemærkninger om lugt. Samme statistik viser, at over 97 procent af tilsynene heller ikke giver anledning til bemærkninger om fluehåndtering. De kommunale miljøtilsyn gennemføres både som varslede og uvarslede besøg. Der blev i perioden 2007 til 2009 gennemført hele 1.735 miljøtilsyn på minkfarme.

DR-eksempel ikke retvisende

På trods af denne viden postulerer gruppen Generamte Naboer og DR Kontant, at samtlige naboer til minkfarme i Aalborg inden for 155 meter er plaget af massive lugtgener. Påstanden bygger på tilsynsdata fra Aalborg Kommune i perioden 2008 til 2013. En gennemgang af disse data viser, at Generamte Naboer manipulerer med oplysningerne. Aalborg Kommune har i perioden 2008 til 2013 modtaget naboklager vedr. 20 minkfarme. Aalborg Kommune har i 14 af tilsynssagerne på disse farme konkluderet, at der er bekæmpet fluer som foreskrevet, og at der ikke er lugtgener. Over perioden på 6 år er der i ét tilfælde givet en påmindelse om lugt eller fluebekæmpelse, mens der i 5 tilfælde er givet indskærpelse om samme. I 2013 var der i alt 38 minkfarme i Aalborg Kommune.

Fluekilder hjemme hos naboen

Kigger man på de enkelte klagesager tegner der sig et ganske nuanceret billeder af klager og de forhold, som kommunernes tilsynsfolk finder. For eksempel skriver Aalborg kommune følgende om et tilsynsbesøg:

"Klager mener, at fluerne skyldes, at der holdes dyr i haller uden gødningsrender. Det gør der ikke! De haller, der ikke er forsynet med gødningsrender, er tomme for dyr. Derefter kører jeg hen på klagers adresse. Her ser jeg også kun få fluer. Samtidig konstaterer jeg, at klager selv har forhold, der kan medføre problemer med fluer: Der er dyrehold med får og høns, huset er stråtækket og der er store træer omkring huset. Konklusion: Klagen tilbagevises."

Ikke repræsentativt

Generamte Naboer postulerer i øvrigt, at Aalborg kommune er udvalgt efter aftale med Miljøstyrelsen som en særlig "eksempel-kommune", fordi antallet af klager her skulle være repræsentativt. Det afvises af kontorchef Hans Peter Olsen i Miljøstyrelsen, som ikke kan anerkende, at der skulle være aftaler om data fra bestemte kommuner.

DR's forbrugermagasin Kontant har i et interview med Kopenhagen Furs miljøkoordinator, biolog Henrik Bækgaard, taget udgangspunkt i gruppen Generamte Naboers tal uden selv at have foretaget et redaktionelt faktatjek eller en reel vurdering af proportionerne i klagerne.