Kommuner: Få klager over lugt- og fluegener

Der har den seneste tid i danske medier floreret myter om lugt- og fluegener fra minkfarme. Rygterne er hjulpet godt på vej af gruppen Generamte Naboer. For at undersøge problemets reelle omfang har Kopenhagen Fur foretaget en rundringning til Varde, Frederikshavn, Holstebro, Aalborg og Kolding Kommune. Kommunerne har en forholdsvis høj koncentration af minkfarme. Svaret er det samme over hele linjen: der er tale om ganske få lugt- og flueklager over minkfarme.

Den første kommune, som Kopenhagen Fur kontaktede, var Kolding Kommune med 17 minkfarme.

- Kolding Kommune har de seneste 6 år modtaget 4 klager fra naboer til minkfarme, hvoraf 3 er fra samme nabo til bynær minkfarm. Sidste klage var over fluegener og fra 2013, hvor den pågældende farm var under nedlukning, skriver biolog Marianne Yde, Kolding Kommune, i en mail til Kopenhagen Fur.

Det samme billede tegner sig for Aalborg Kommune, hvor der findes 38 minkfarme.

- Vi oplever kun 1-2 klager om året angående lugt og fluer. Sidste år havde vi kun én berettiget klage over fluer. Vi har tidligere haft klager, som blev afvist, fordi de bundede i nabostridigheder. Andre gange kom fluerne ikke fra minkfarmen, men fra klagerens egne høns, hest eller stråtag. Desuden ser vi, at det stort set er de samme naboer, som klager hvert år, men når vi får en klage, tager vi den altid alvorligt og undersøger sagens omfang. Generelt modtager vi dog ikke flere klager i forhold til minkfarme i sammenligning med andre husdyrhold, fortæller Birte Pedersen, agronom og miljøsagsbehandler hos Aalborg Kommune.

Varde Kommune er en af de danske kommuner, hvor der findes en særlig høj koncentration af minkfarme. Der ligger i alt 83 minkfarme i kommunen, men det til trods oplever kommunen ikke mange naboklager.

- Vi modtager gennemsnitligt omkring fem klager om året fra naboer til disse farme. Det er hovedsageligt klager over fluer, men i enkelte tilfælde også over lugt. Ofte er det de samme minkfarme der klages over - og ofte fra de samme naboer, siger Hanne Buhl, miljøtilsyn hos Miljø og Teknik i Varde Kommune.

Frederikshavn Kommune er ligeledes en stor mink-kommune med 77 farme, men også her er billedet det samme.

- Vi har cirka en håndfuld klager angående lugt- og fluegener fra minkfarme hvert år. Klagerne kommer næsten altid, når vejret begynder at blive godt, og især de lune sommeraftener kan give flere klager fra naboerne. Selvom vi overordnet set ikke modtager ret mange naboklager, så får vi nok en anelse flere klager over minkfarme, end vi gør fra andre landbrug, fortæller Anne Marie Henriksen, agronom i miljøafdelingen i Frederikshavn Kommune.

Tidligt forår

Vejret spiller hvert år en stor rolle i forhold til, hvor mange klager, der indberettes over lugt og fluer. Hvis foråret kommer tidligt et år, kan det resultere i flere klager. Et lunt forårsvejr giver nemlig stuefluerne, som lever på minkfarmene, mulighed for at formere sig tidligere end normalt. Det oplevede Holstebro Kommune sidste år.

Holstebro Kommune er Danmarks største mink-kommune med hele 133 farme, og sidste år fik det lune forårsvejr klagerne over fluer til at stige markant. Kommunen fik nemlig 10 klager, hvilket er markant flere end de forgangne år.

- I 2012 og 2013 fik vi bare 3-5 klager over lugt- og fluegener fra kommunens minkfarme, hvilket er på niveau med eller lavere end andet landbrug i Holstebro Kommune. Men sidste år steg antallet af klager pludselig. Varmeperioden var længere end normalt, og det pludselige omslag i vejret er formentlig årsagen. Vores erfaring siger os i øvrigt, at fluerne har en tendens til at samle sig i sværme og stikke af i én retning. Det betyder, at det er forskelligt fra år til år, hvem der bliver plaget af fluerne. Vores nabokommune, Herning, havde for eksempel ingen problemer med fluer sidste år - selvom vi blev ramt i Holstebro, siger Brian Bak, leder af landbrugsgruppen i Holstebro Kommune.

Tilsynskampagner

Som led i at forbedre naboskab og forebygge eventuelle lugt- og fluegener på de danske minkfarme, har flere kommuner heriblandt Aalborg, Frederikshavn og Kolding på eget initiativ igangsat tilsynskampagner. Kampagnerne har rustet kommunerne bedre til at svare på spørgsmål fra naboerne, men samtidig har det været medvirkende til endnu færre klager angående lugt og fluer.

Resultaterne af tilsynskampagnerne fra Kolding og Frederikshavn Kommune er positive. Kolding Kommune fulgte op på tilsynskampagnen med udsendelse af et brev til kommunens 17 minkavlere den 15. december 2014. I kampagnen var der blandt andet fokus på fluebekæmpelse, og i brevet skriver Kolding Kommune:

- Konklusionen på kampagnen er, at pelsdyravlerne i Kolding Kommune vurderes at bekæmpe fluer tilstrækkeligt, og at driften på farmene ikke giver unødige lugtgener for naboerne og omgivelserne i øvrigt.

I Frederikshavn Kommune meddelte man også efter tilsynskampagnen, at deres kampagne havde været en succes: "Erfaringen var, at målrettede tilsyn med berørte minkfarme bevirkede langt færre fluegener." Kampagnen har desuden været et brugbart redskab for kommunens miljøafdeling i dialogen med naboer, som føler sig generede.

- Det giver mening for os som kommune at lave kampagnen, fordi det gør, at vi er bedre rustet til at snakke med naboerne, når de henvender sig med klager eller spørgsmål, fortæller Anne Marie Henriksen, agronom i miljøafdelingen i Frederikshavn Kommune.

Aalborg Kommune igangsætter i 2015 en tilsynskampagne med fokus på godt naboskab, som skal medvirke til en fortsat god dialog mellem minkfarmene og naboerne i kommunen.