Mindre brand i container hos Kopenhagen Fur

Fredag brød en container med byggematerialer i brand hos Kopenhagen Fur i Glostrup. Restmaterialer fra en forebyggende insektbehandling i lagerhallerne var blevet placeret i udendørscontaineren, hvor solopvarmning i løbet af eftermiddagen resulterede i selvantændelse. Risiko for farlig røg har medført, at politi og brandvæsen har valgt at afspærre Hvissingevej i en periode. Selve branden blev ganske hurtigt slukket.