Norden støtter Grønlands sælfangst

De nordiske samarbejdsministre bevilger 500.000 kr. til Inuit Silas planlagte sælskindskampagne i de baltiske lande samt Finland, Åland og Sverige.

De nordiske ministre havde på deres møde i marts en drøftelse af Nordisk Ministerråds arktiske politik. Ministrene
blev enige om at gennemføre projekter, som skulle vise en konkret opfølgning af Nordisk Ministerråds arktiske politik. Der
er nu truffet beslutning om at støtte den sælskindskampagne, som KNAPK gennemfører gennem Inuit Sila.

Det konkrete projekt handler om at gennemføre en oplysningskampagne i de baltiske lande, Finland, Åland og Sverige
om brugen af sælskind, som er et naturprodukt, der kommer af den bæredygtige udnyttelse af de grønlandske sælbestande.

Salgstallene for grønlandske sælskind viser, at selv Inuit-undtagelsen i EU's sælskindsimportforbud ikke har kunnet
forhindre det europæiske sælskindsmarked i at gå i stykker. Ved at støtte Inuit Silas projekt har de nordiske ministre
markeret, at man i Norden går ind for bæredygtig udnyttelse af naturrens ressourcer. De folk, der bor i Norden, har
tradition for at anvende skind til beklædning og andre formål i dagligdagen. Inuit Silas kampagne skal understrege, at
sælskind er en oplagt mulighed, når det drejer sig om at anvende skindmaterialer, der har sin oprindelse i naturen.
"Sælskind, når man skal være godt klædt på!"

- Denne klare opbakning til den grønlandske sælfangst viser, hvor stor betydning det nordiske samarbejde har for vores
relationer til omverdenen, og sælsagen viser, hvordan vores aktive deltagelse i dette arbejde kan give store politiske
resultater, siger Doris Jakobsen, medlem af Naalakkersuisut for Nordisk samarbejde.

- Gennemførelsen af samarbejdsministermødet i Ilulissat i marts og vores aktive deltagelse i gennemførelsen af det
danske formandskabsprogram i Nordisk Ministerråd viser, at vi kan have et konkret politisk og praktisk udbytte af vores
aktive tilstedeværelse i hele ministerrådets samarbejde, siger Doris Jakobsen.