Kinesisk efterspørgsel drev minkprisen i vejret

Kopenhagen Fur har taget hul på en ny pelssæson med salg af næsten 3,3 millioner minkskind på den netop afsluttede januar-auktion. Minkprisen steg 10 procent, og samtidig lagde danske minkavlere yderligere afstand til konkurrenterne, idet efterspørgslen særligt var koncentreret om de bedste kvaliteter. Gennemsnitsprisen på danske minkskind endte på 420 kr., mens gennemsnitsprisen på udenlandske minkskind blev 328 kr. Auktionens samlede omsætning var på 1,34 milliarder kr. En del af de stigende minkpriser skyldes den stærke dollar, men på især kvalitetsskindene er der også en reel stigning i markedsprisen.

Det kinesiske marked dominerede januar-auktionen, og det viser, at det kinesiske detailmarked for pels er i god form. Vinteren 2013/14 var forholdsvis varm og medførte et lavt pelssalg. Denne vinter er derimod kold, og kinesiske detailkunder har revet pels ned ad hylderne. Lagrene af færdigvarer er derfor hastigt på vej ned.

- Vi har fået en stærk start på den nye salgssæson. Meldingerne fra den kinesiske pelsbranche er ganske positive efter sidste sæsons prisjustering, som har givet plads til nye aktører og nye kunder i pelsbutikkerne. Generelt har kineserne penge mellem hænderne, og de er også klar til at bruge dem, siger bestyrelsesformand Tage Pedersen, Kopenhagen Fur.

Rusland er et andet vigtigt pelsmarked, men rublens nedtur har betydet, at det russiske pelsmarked er afventende. Derimod kører Europa og Nordamerika stærkt med god og stigende efterspørgsel.

- Lige nu er Rusland, som traditionelt er et stort pelsmarked, væk, og at udviklingen alligevel er positiv siger noget om den fornyede styrke i den kinesiske efterspørgsel, siger Tage Pedersen.

Den vellykkede auktion ventes at styrke Kopenhagen Fur yderligere som foretrukken handelsplads for den internationale pelsbranche. Skønnet for skindtilgangen for 2015 er justeret op til godt 27,4 millioner minkskind - til sammenligning solgte Kopenhagen Fur knap 25 millioner minkskind i den foregående sæson. En udvidelse af auktionshusets faciliteter i Glostrup med 9.000 kvadratmeter til samlet 88.000 kvadratmeter er klar til ibrugtagning i foråret, og det betyder, at Kopenhagen Fur får kapacitet til yderligere vækst. Til denne sæson er ansat 50 nye produktionsmedarbejdere, og allerede nu er der planlagt rekruttering af yderligere 40 produktionsmedarbejdere i løbet af 2015.

- På mange måder tegner fremtiden ganske lys, men det er klart, at den samlede pelsbranche fortsat er i en sårbar position efter sidste sæsons prisnedgang. Omvendt er der ingen tvivl om, at den danske del af branchen står stærkt i kraft af vores produktion, som giver de højeste priser, siger Tage Pedersen.

Traditionelt har Kopenhagen Fur åbnet salgssæsonen med en auktion i december. Den nye struktur med sæsonstart i januar var derfor imødeset med spænding.

- Vi kan konstatere, at kunderne har taget rigtig godt imod de nye auktionsterminer. Vi har haft flere kunder, end vi tidligere havde på vores december-auktioner, og det er naturligvis positivt for prisdannelsen. Travlhed i detailleddet i Kina har omvendt betydet, at nogle kunder er blevet hjemme, men de har så fulgt salget online, og løbende lagt ordrer ind hos deres kommissionærer i auktionssalen, siger Tage Pedersen.

Kopenhagen Furs næste auktion holdes i begyndelsen af februar med et forventet udbud på 4,5 millioner minkskind.