Ny træningsmetode skal forbedre produktionen

Efter fire uger kunne de nyuddannede TWI-trænere og ankerpersoner i maskindelen af produktionen hos Kopenhagen Fur ånde lettet op.

Produktionen hos Kopenhagen Fur har indført en ny træningsmetode og ankerpersonroller hos medarbejdere, der står for maskinsorteringen. Formålet er at løfte kvaliteten og produktiviteten.

Gennem fire intense uger fra oktober til november har i alt 46 medarbejdere og ledere fra Maskingruppen i produktionen hos Kopenhagen Fur været under uddannelse i den internationalt anerkendte træningsmetode TWI (training withing industry). Samtidig er nyudnævnte ankerpersoner blevet klædt på til deres rolle.

TWI er en metode, som erstatter klassisk sidemandsoplæring og i stedet sikrer, at alle medarbejdere bliver oplært og trænet i samme arbejdsprocesser.

- Målet er, at alle lærer at udføre opgaverne på samme måde. For de nye medarbejdere er det en måde, hvorpå de hurtigt kan komme sikkert i gang med arbejdet, og for de erfarne medarbejdere er det en metode, der sikrer, at vi alle betjener maskinerne mere ens og effektivt, siger Marlene Uttenthal, produktionschef hos Kopenhagen Fur.

Ved at nedbryde alle arbejdsprocesser i en jobinstruktion får Kopenhagen Fur synliggjort, hvad de forskellige jobs indeholder. Det skal alle medarbejdere trænes i, og derved ved nuværende og fremtidige medarbejdere, hvordan de bedst udfører de forskellige jobs. Det mindsker fejl og øger kvaliteten i skindsorteringen, samtidig med at det giver større jobtilfredstillelse.

Lettere at gennemføre forbedringer

Ifølge Søren Skriver, Kopenhagen Furs uddannelseschef, skal metoden også medvirke til, at produktionen løbende kan forbedres.

- Det er klart, at vi jo kigger på, om den metode, vi har valgt som den bedste, bliver ved med at være den bedste, eller om der kommer input fra både nye og erfarne medarbejdere om bedre måder at gøre tingene på, siger han.

Han er derfor også sikker på, at metoden vil sikre flere optimeringer af arbejdsprocesserne, efterhånden som medarbejderne kommer med forbedringsforslag.

- Vi skaber derved også mere ansvar for processen hos medarbejderne, mere læring, motivation og bedre løbende resultater, siger han.

Bedre vidensdeling og sammenhæng

Udover uddannelsen af trænerne i TWI-metoden har virksomheden også uddannet såkaldte ankerpersoner. Det er medarbejdere, som fremover har ansvaret for at viderebringe information og opgaver fra ét skift til et andet.

- Jeg håber da, at uddannelsen som ankerperson har gjort, at jeg kan være med i kommunikationen, der gør vores hverdag i produktionen lettere og få tingene til at fungere bedre, siger Louise Pihl, som netop er blevet ankerperson. 

Målet er også, at kommunikationen mellem henholdsvis dags-, aften- og natholdet bliver mere klar, og at man dermed undgår fejl.

- Vi bliver mere sammenhængende, og vi får skabt tre lige stærke skift. Specielt aften- og natholdet, kan jeg mærke, føler sig meget bedre klædt på til at gennemføre opgaverne, efter de har fået ankerpersoner, fordi overleveringen mellem ankerpersonerne sikrer, at også aften- og natholdet får den relevante information, siger Marlene Uttenthal.