Danske Pelsdyravleres Veteranklub

Danske pelsdyravleres veteranklub er en selskabelig forening. Udover at være selskabelig står den for museet i Kopenhagen Fur.

Kontakt
Formand Hans Kargo Jensen
Tlf.: 75 38 13 70 / 20 91 13 70
Mail: kargo@stofanet.dk