Udmeldelse af foreningen

Hvis du er ophørt med pelsdyravl og ønsker at blive udmeldt af foreningen, skal du indsende din udmeldelse til Dansk Pelsdyravlerforening senest den 31. juli indeværende år.
 
Vi får ofte stillet spørgsmål om reglerne for medlemskab og udmeldelse i forbindelse med ophør, og derfor har du her mulighed for at se svar på de oftest stillede spørgsmål:

• Når du udmelder dig, gælder dette både medlemskabet i Landsdelsforeningen (SP, NP, MP eller FSP ) og Dansk Pelsdyravlerforening (DP).

• Du er altid medlem et helt regnskabsår ad gangen, og derfor vil en udmeldelse på nuværende tidspunkt først træde i kraft den 1. november.

• Hvis du også er medlem af en lokalforening, skal du selv rette henvendelse direkte til lokalforeningen for at blive meldt ud der.

• Du behøver ikke at stå som medlem, blot fordi du har usolgte skind tilbage på Kopenhagen Fur. De skind, du indleverer til salg, mens du er aktivt medlem, vil altid blive solgt som "medlemsskind".

• Hvis du i forbindelse med udmeldelsen ønsker at fortsætte som passivt medlem, kan du skrive dette på din udmeldelse. Kontingentet for at være passivt medlem oplyses hos landsdelsforeningerne. Som passivt medlem vil du fortsat modtage bladet Dansk Pelsdyravl.

• Hvis du fortsat ønsker at modtage Dansk Pelsdyravl efter din udmeldelse, kan du vælge et løsabonnement, som p.t. koster kr. 537,50 inkl. moms og porto for et år.

• Har du spørgsmål i forbindelse med dit medlemskab eller udmeldelse af foreningen, er du velkommen til at kontakte Avlerservice.