Lokalforeninger

Der er 6-14 lokalforeninger under hver landsdelsforening. Det er oftest lokalforeningerne der arrangerer møder, sorteringskurser og skindudstillinger - tit går flere lokalforeninger sammen om arrangementerne.

I løbet af året arrangeres medlemsmøder med fagligt indhold af forskellig karakter. Man inviterer enten en avler, konsulent eller en fra et andet erhverv til at fortælle om relevante emner.

Lokalforeningerne afholder tillige kurser i sortering af såvel dyr som skind. I forbindelse med sortering af dyr mødes man sædvanligvis efterfølgende, når dyrene er pelset for at se, hvor stor overensstemmelse der er i bedømmelserne.

Nogle lokalforeninger har etableret en række ERFA-gruppe, hvor 6-8 farmere mødes for at udveksle erfaringer, staldfiduser og meget mere.

En del lokalforeninger afholder farmvandringer et par gange årligt. Her mødes man på en farm, får en rundvisning og får mulighed for at møde kollegerne. Nogle lokalforeninger afholder også arrangementer af mere social karakter. Det kan f.eks. være en sommerudflugt, bowling, eller en fællestur til en af auktionerne på Kopenhagen Fur.