Medlemskab af Dansk Pelsdyravlerforening

Medlemsfordele

Kopenhagen Fur er et offentligt auktionshus, der sælger alle indleverede skind uanset om de stammer fra et medlem eller ej, så det er nærliggende at stille spørgsmålet:

Hvorfor medlem af Dansk Pelsdyravlerforening

Som medlem af en landsdelsforening bliver du samtidig medlem af Dansk Pelsdyravlerforening, og du får herved mulighed for at gøre din indflydelse gældende indenfor andelsorganisationen, som dækker pelsdyravlen og auktionssalget af skind i Danmark.

Når du sælger dine skind gennem Kopenhagen Fur, sker det til en lavere salgsafgift, vil du via din omsætning få andel i overskuddet og bliver derved andelshaver i selskabet.

Gennem medlemskab tilbydes pelsdyravleren en række ydelser, eksempelvis rådgivning fra fagkonsulenterne, Dansk Pelsdyr Laboratorium m.m, og herunder gratis plasmacytosetest.

Via medlemskabet bidrager avleren ligeledes til forskning og forsøg som gennemføres, og bidrager til løsning af en række tiltag på det erhvervspolitiske og afsætningsmæssige område.