Om Dansk Pelsdyravl

Dansk Pelsdyravlerforenings medlemsblad, Dansk Pelsdyravl, er forum for pelsdyrerhvervets faglige, økonomiske og politiske forhold. Bladet er garant for en saglig og faglig information og debat, der er medvirkende til at pelsdyravlerne kan udøve deres erhverv så optimalt som muligt. Bladet er også katalysator for en dialog mellem erhvervet og offentligheden. Og endelig fungerer bladet som et kollegialt bindeled blandt de danske pelsdyravlere.

Dansk Pelsdyravl udsendes gratis 8 gange årligt til alle pelsdyravlere, der er medlem af Dansk Pelsdyravlerforening. Det udkommer i januar, februar, marts, april, juni, september, oktober og november.

Bladet har et oplag på 4.000 eksemplarer.