Minkavl trækker landbruget op

2 oktober 2014Minkavl

Emneord

Pelsdyravlerne har det seneste år øget driftsresultatet med 210.000 kr.. Mens driftsresultatet for de konventionelle heltidslandbrug samlet set er faldet med 73.000 kr., trækker de positive resultater fra pelsproduktion altså landbruget op. Det fortæller en ny analyse fra Danmarks Statistik.

 

LandbrugsAvisen skriver, et konventionelt landbrug i 2013 fik et driftsresultat på 757.000 kr. i gennemsnit, mens pelsdyrbedrifterne kom ud med knap 3,3 mio. kr.. Den positive udvikling for pelsdyravlerne skyldtes ifølge analysen hovedsagligt højere priser på minkskind. Afkastningsgraden var 14,6 pct., hvilket var klart bedst blandt driftsformerne.

Analysen baserer sig på tal fra 2013, hvor prisniveauet for danske mink var rekordhøjt.