Hele verden mødtes på Knuds minkfarm

13 september 2014Minkavl

Emneord

Knud Vest fik fine gæster fra hele verden.Interesseret blev der taget billeder.Der blev flittigt spurgt ind til dansk minkavl

Minkavler Knud Vest gav den hele armen, da han viste ambassadører og udvalgte repræsentanter fra i alt 29 lande rundt på sin farm nær Roskilde fredag den 12. september.

 

Med humor og smil fik Knud Vest fortalt om pelsproduktion. Han lod gæsterne nysgerrigt vandre ned gennem rækkerne, og tog dem også med i pelseriet, hvor hele processen grundigt blev gennemgået.

Det var Landbrug & Fødevarer, som havde inviteret verdensrepræsentanterne med på landbrugsekskursion med det formål at imødekomme interessen for dansk landbrug og den danske fødevaresektor.