Organisationsændring i Oh! By Kopenhagen Fur

20 november 2014Mode & Livsstil

Emneord Oh! by Kopenhagen Fur

Efter strategidrøftelse mellem direktion og bestyrelse i Oh! by Kopenhagen Fur er parterne blevet enige om, at vejene skilles. Oh! by Kopenhagen Fur fortsætter derfor under ny ledelse.

Bestyrelsen vil gerne på vegne af selskabet takke Patrizia Venturelli Christensen for den store indsats, hun har ydet, ikke alene i løbet af hendes ansættelse i Kopenhagen Fur, men også for opbygningen af Oh! by Kopenhagen Fur.

Vi ønsker Patrizia alt godt fremover.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Kenneth Loberg