Genvalg over hele linjen

28 marts 2014

Emneord

På dagens generalforsamling i Dansk Pelsdyravlerforening/Kopenhagen Fur var Tage Pedersen på valg til bestyrelsen. Han modtog genvalg, og det samme gjorde Jens Arne Kristiansen som suppleant til bestyrelsen. Som kritiske revisorer genvalgtes John Papsø og Karsten Beltoft Jørgensen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Tage Pedersen som formand og John Papsø som næstformand.