Dyrevelfærd igen forbedret på minkfarme

20 marts 2014Minkavl

Emneord DyrevelfærdKontrol

På to ud af tre minkfarme var Rejseholdes rapporter helt fejlfrie sidste halvår 2013. Rejseholdets besøg på godt 200 minkfarme viser, at dyrevelfærden igen er blevet bedre på danske minkfarme.

 

I efteråret 2013 udførte Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold uanmeldte velfærdstilsyn på 205 tilfældigt udvalgte minkfarme. På 50 af de 205 farme udførte rejseholdet desuden en dybdegående medicinkontrol, det skriver LandbrugsAvisen.

LandbrugsAvisen skriver videre: Selv om Rejseholdets egen rapport endnu ikke er kommet, kan LandbrugsAvisen allerede nu afsløre tallene. For i kraft af aktindsigt i 190 af Veterinærrejseholdets kontrolrapporter fra farmene, har Dansk Pelsdyravlerforening gjort tallene op.

Af de 205 sager er 128 sager fejlfrie. Det svarer til 62 procent af farmene. Det er en forbedring i forhold til rejseholdets kontrol i 2012, hvor 59 procent af tilsynene var fejlfrie.

Læs hele historien på LandbrugsAvisen.dk