7 millioner minkskind udbydes på februar-auktionen

6 februar 2014Auktion

Emneord Kopenhagen FurAuktion

Alles øjne i den internationale pelsbranche er skarpt rettet mod Kopenhagen Furs februar-auktion. Pelsmarkedet er præget af stor usikkerhed i forhold til prisniveauet på minkskind efter lave salgsprocenter og faldende skindpriser på pelsauktionerne i december.


Efterspørgslen på mink har været rekordstor i de seneste år, og det har fået minkproduktionen til at stige voldsomt. Verdensproduktionen er nu nået over 80 millioner, og det er mere end en fordobling i løbet af ganske få år. Udvidelsen er især sket i udlandet, mens den danske minkproduktion har været svagt stigende. Historiske data dokumenterer, at danske minkavlere er godt rustede til at klare perioder med modgang.

- Med det store output af skind i denne salgssæson sammenholdt med et detailsalg præget af lune vintre på hovedmarkederne, så er der ingen tvivl om, at prisen på minkskind skal falde yderligere. Det er vigtigt, at finde en markedspris uagtet at den måtte blive lav. Lave salgsprocenter skaber så meget usikkerhed, at ingen tør disponere. Vi står overfor en række store pelsmesser, og derfor er det vigtigt, at der bliver etableret en ny markedspris inden, siger adm. direktør Torben Nielsen, Kopenhagen Fur.

Udbuddet på auktionen er lige over 7 mio. minkskind. Heraf er den ene million usolgte skind fra december-auktionen. Antallet af kunder forventes at blive på op imod 500. Gruppen af asiatiske kunder forventes på nuværende tidspunkt at blive mellem 200 og 250.

- På grund af store lagre af færdigvarer er branchen præget af manglende likviditet. Kopenhagen Fur er så velkonsolideret, at vi kan tilbyde vores kunder favorable finansieringsvilkår og sammenholdt med en forventning blandt kunderne om, at vi møder markedet, har det skærpet kundernes interesse mærkbart for auktionen, siger Torben Nielsen.

De danske minkavlere vurderes at være godt forberedte til den aktuelle prisjustering. Danske minkavlere laver højkvalitetsskind, som opnår markedets højeste priser. I et faldende marked vil danske minkavlere fortsat få de bedste priser, og det giver en konkurrencefordel.

Pelsbranchen er præget af prisfluktuationer, og de to seneste massive dyk i priserne i 1989 og 2008 betød øjeblikkelig indskrænkning af verdensproduktionen. Det sker dog især i lande, hvor kvaliteten er lav, og hvor disse landes minkavlere derfor har vanskeligt ved at afsætte skindene rentabelt i nedgangstider.

- Historisk er danske minkavlere kommet styrket ud af perioder med prisfald. Det forventer vi også vil ske denne gang. Der er i de seneste år investeret i produktionsapparatet, og der er god likviditet i erhvervet. Så det er min klare vurdering, at vi er godt rustet til et nedadgående pelsmarked. Det er nu, at vores konkurrenceevne står sin prøve, siger Torben Nielsen.

Han sammenligner situationen med Tour de France. Alle kan være med på de flade strækninger, men når bjergetaperne kommer, så skilles fårene fra bukkene.

- Vi er billedligt talt lige startet på opstigningen i en hård bjergetape, og det gør allerede ondt på mange af vores kollegaer i andre lande. Vi stod i tilsvarende situationer i 1989 og i 2008. Begge gange oplevede vi voldsomme prisfald og faldende produktion på verdensplan, men med en relativt stabil dansk produktion. Og faktisk har vi i begge tilfælde styrket vores globale markedsandel og position markant, siger Torben Nielsen.

Prisudvikling

Hent grafen over produktionsudvikling her.