Sælskind har fortsat udfordringer forude

11 april 2014Auktion

Emneord Sæl

Under Kopenhagen Furs april-auktion blev sælskind igen udbudt, og salget understreger vigtigheden af at arbejde for at udbrede budskabet om inuitundtagelsen.

 

- Vi havde håbet på et større salg. Det vil jeg ikke lægge skjul på, fortæller Lars Berg, adm. direktør i Great Greenland.

Under Kopenhagen Furs auktioner i december og februar bevarede sælskindene fornuftige priser, men under april-auktionen faldt priserne på skindene fra grønlandssæl med lidt over 12 %.

- Overordnet set så handler udfordringen om at få markedet til at vende. Vi kom ind på markedet, lige da skindpriserne begyndte at falde. Det betyder, at der er mange købere, som fokuserer på mink, nu hvor de er lidt billigere. Derudover er der stadig mange fordomme om sælskind. Der findes mange købere og forbrugere, som stadig ikke er bekendte med inuitundtagelsen, som betyder, at grønlandske fangere godt må fange sæler og sælge skind, fortæller Lars Berg.

Vigtig viden

Han erkender, at der ligger et stort arbejde forude, som kan have lange fremtidsudsigter.

- Vi må åbne købernes, producenternes og forbrugernes øjne for sælskind. Det er i høj grad et spørgsmål om tilvænning, siger han.

Tilbage i december gjorde Lars Berg det klart, at det ville være nødvendigt at undersøge og lære mere om, hvad køberne efterspørger. Efterhånden som sæsonen skrider frem, er der begyndt at tegne sig et billede af, at kunderne i højere grad vælger den korthårede sælskindstype - altså grønlandssæl. Hvorimod ringsælen, som er mere langhåret og grov i det, ikke efterspørges i ligeså stor stil.

- Det er vigtig viden, som vi kan bruge fremadrettet i en endnu mere målrettet salgsstrategi, slutter Lars Berg.