Finansminister: Kopenhagen Fur tjener penge til kongeriget

10 september 2013Minkavl

Emneord Bjarne CorydonMinisterFinansminister

BjarneCorydon

Finansminister Bjarne Corydon (S) besøgte i går Kopenhagen Fur. Vi stillede ministeren et par spørgsmål om Kopenhagen Fur, dansk minkavl, dansk eksport og meget andet. Ministeren fortalte om sin begejstring over, hvordan Kopenhagen Fur har formået at blive rollemodel for dansk erhvervsliv, og hvordan han og regeringen støtter op om Kopenhagen Fur, så Danmark kan opnå endnu større konkurrencedygtighed på verdensplan.

 

Nu er det første gang du er på besøg hos Kopenhagen Fur. Hvad har gjort mest indtryk på dig ved besøget i dag?

-Man bliver jo bestyrket i, at det næsten på alle leder og kanter er sådan et lysende eksempel på noget af det vi tit taler om i Danmark. Det der er vore styrke og det vi kan og bør kunne leve af. Det ser vi jo i praksis her. Og det kan man ikke undgå at blive en lille smule imponeret af.

Hvad betyder Kopenhagen Fur for Danmarks vækst?

-Der er ingen tvivl om, at her har vi at gøre med en virksomhed, som har stor betydning for vores økonomi, og helt regulært for at tjene penge ind til kongeriget. Og jo ikke bare det, men også et udstillingsvindue i forhold til en måde at gøre tingene på, og som man vel godt kan betegne som unikt dansk i mange sammenhænge. Så Det er bestemt ikke et sted, som skal undervurderes i forhold til vores økonomi og vores land.

Hvad kan du og regeringen gøre for at underbygge den position, som Kopenhagen Fur har på verdensmarkedet?

-Vi kan først og fremmest vise interesse og respekt i forhold til den måde man har evnet og organiseret sig på, på den position man har erobret. Vi kan have en opmærksomhed på ikke at gå i vejen med den regulering, som vi i øvrigt foretager af samfundet i forhold til de muligheder, som man gerne skulle kunne udnytte her. Og så kan vi jo stille os til rådighed som opmærksomme og forhåbentlig begavede partnere i forhold til den relation, som man også har til resten af verden. Og det er vi hundrede procent klar til.

I juli var du i Kina, hvor du deltog i et møde med klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) og adm. direktør i Kopenhagen Fur, Torben Nielsen. Hvordan oplevede du Kina og kinesisk erhvervsliv?

-Det var en stor oplevelse for mig. Man får jo ubetinget fornemmelsen af, at det er et land med mange muligheder for det danske erhvervsliv og for Danmark som sådan. Og generelt som regering er vi meget sindet på at udnytte de muligheder og forsøge at få en forståelse for, hvordan man bedst gebærder sig og prøve at arbejde sammen på kryds og tværs af erhvervslivet og myndighederne i Danmark for at komme så langt frem på banen som muligt. Og der er der jo ikke nogen tvivl om, at når man møder Torben, og når man møder Kopenhagen Fur, så har man et eksempel på nogen, som ikke bare har talt om det, men gjort det i praksis.

Hvilke erfaringer tog du med hjem fra Kina?

-Der er ganske store muligheder for os. Som land økonomisk set, for vores virksomheder, for mange brancher i Danmark, men jo også at det kræver, nogle særlige kompetencer og en særlig forståelse af, hvad det er for et marked og hvad det er for et land man opererer i. Og det fik man et rigtig godt billede af i mødet med Kopenhagen Fur i Kina.

Danske minkskind udgør omkring en tredjedel af al dansk eksport til Kina og Hongkong. Hvordan kan vi sammen sikre, at Danmark fortsat er stærke i Kina?

-Jeg vil synes, at det er fantastisk for Danmarks økonomi, at vi fortsat er stærke, og at vi udnytter alle de nye muligheder, som der skabes i Kina. Og et besøg her og den dialog, som jeg har med ledelsen på Kopenhagen Fur overbeviser mig om, at de bedste eksperter i den sammenhæng, det er ledelsen af huset her - mennesker der beskæftiger sig konkret med Kina. Det bedste vi kan gøre som regering, det er at stille os til rådighed og selvfølgelig være parat, når man ønsker at trække på de ting, som vi kan levere som politikere og embedsmænd i forhold til vores modpart og i resten af verden, herunder Kina.

En del minkavlere har oplevet, at det er meget tidskrævende at få miljøtilladelser til udvidelser af deres farme?

-Generelt er dette jo vores ønske som regering at prøve på mange forskellige områder samtidig at trække det her land i retning af større konkurrencedygtighed. Hele foråret gik jo med en dagsorden med en meget stor vækstplan. Det skal være praktisk og det skal være rimeligt og tilgængeligt at drive en virksomhed i Danmark og udvide den. Så det er vi bestemt opmærksomme på. Når den slags udfordringer melder sig, så er det helt legitimt, at man rejser dem, også politisk.

Corydon2

Foto: Formand for Dansk Pelsdyravlerforening, Tage Pedersen, Administrerende direktør i Kopenhagen Fur, Torben Nielsen, og Finansminister Bjarne Corydon (S) i Kopenhagen Furs auktionssal under september auktionen.