Regler opdateres - men tilsynstal dokumenterer minimale lugt- og flueproblemer

10 oktober 2013Minkavl

Emneord

Der er mange gamle myter om fluer og lugt på minkfarme. Siden foråret har Dansk Pelsdyravlerforening i tæt samarbejde med Miljøministeriet kigget på emnet for at se, hvad der er fup og fakta, og for at vurdere, om reglerne på området er hensigtsmæssige og up-to-date.


- Der eksisterer desværre en ældgammel myte om store lugt- og fluegener på minkfarme. Men der er tale om fejlagtige forestillinger fra gamle dage, men virkeligheden i moderne minkproduktion er en helt anden, siger Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening.

Fra de kommunale miljøtilsyn viser statistikken f.eks.:

- I perioden 2007-2009 håndhævede det kommunale miljøtilsyn flueproblemer på minkfarme i blot 2 % af tilsynene.

- I perioden fra 2001 - 2009 er andelen af miljøtilsyn, hvor flueproblemer har medført en sanktion, faldet betydeligt fra 9 % af de tilsete farme i 2001/2002 til altså kun 2 % i 2007-2009, hvilket indikerer, at kravet om etablering af gyllerender har haft en stor effekt på forekomsten af fluer.

- I perioden 2007-2009 håndhævede miljøtilsynet lugtproblemer fra minkfarme i under 1 % af farmtilsynene.

Disse data viser således, at der med hensyn til både fluer og lugt kun er tale om problemer i ganske få enkeltstående tilfælde.

- Vi er rigtig godt tilfredse med det samarbejde vi siden foråret har haft med Miljøministeriet om disse emner, og vi er sammen med ministeriet nået frem til en lille pakke med tiltag. Det handler primært om, at nogle ting i reguleringen bliver justeret, så det kommer på linje med en række andre husdyrhold, siger Tage Pedersen.