MRSA er måske også i minkbesætninger

4 oktober 2013Minkavl

Emneord MRSA

Opdatering: Ekstra Bladet bringer i dag en historie vedrørende MRSA i mink. Kopenhagen Fur bragte d. 4. oktober nedenstående historie her på siden:


Forekomsten af MRSA har igennem mange år været kendt i produktionsdyr og er især velkarakteriseret i svineproduktionen. I Danmark er MRSA ligeledes fundet i kvæg. I udlandet er MRSA også fundet i andre dyrehold.

Bærere af MRSA-bakterien bliver ikke syge, men de levende dyr kan ved tæt kontakt smitte mennesker, ligesom mennesker kan føre smitten til dyrene. Derfor er det vigtigt at have en god hygiejne i forbindelse med adgang til dyrehold, og dette gælder begge veje. Det er et ønske fra Sundhedsstyrelsen at holde forekomsten af MRSA nede, og generelt er udvikling af antibiotikaresistens et område, man bør være særligt opmærksom på. Pelsdyrerhvervet har derfor fundet det relevant at undersøge grundigt, hvorledes resistens-situationen er i minkbesætningerne.

I den forbindelse har de danske minkavlere og Kopenhagen Fur indgået et samarbejde med DTU for at iværksætte en systematisk overvågning af forekomsten af resistens (inkl. MRSA og ESBL) i diagnostiske isolater fra danske minkfarme og indikatorbakterier hos samme dyr. Resultatet af dette samarbejde bruges til at kortlægge og overvåge forekomsten af resistens i de danske minkfarme.

Projektet forventes at kunne levere de første konkrete afrapporteringer og resultater allerede i løbet af 2014.

MRSA har som sagt været kendt i mange år i andre typer af husdyrhold, og forekomst af MRSA volder ikke i sig selv en voldsom risiko, hvis blot man forholder sig fornuftigt og tager nogle simple forholdsregler. Emnet er især relevant for de mennesker, der til dagligt arbejder på farm og håndterer dyrene.

Sundhedsstyrelsen peger f.eks. på rent fodtøj (eller overtræk) ved arbejde eller besøg i staldene, samt selvfølgelig håndvask. MRSA kan også behandles, og derfor er det vigtigt, at personer, der f.eks. arbejder med dyr, som kan bære MRSA, er opmærksomme på dette, hvis de søger læge med en almindelig infektion. Som så mange andre sundhedsrisici er risikoen for at blive påført MRSA i øvrigt også generelt øget, hvis man rejser i visse lande.

Sundhedsstyrelsens vejledning om MRSA kan læses i dens fulde udstrækning her.

http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Smitsomme%20sygdomme/MRSA/MRSA%20vejledning.aspx