Stigning i Kinaeksport

18 november 2013Minkavl

Emneord EksportMinkavlKina

Siden 2007 er fødevareklyngens eksport til Kina vokset med næsten 187 pct. Heraf står dansk minkpels for størstedelen.Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten fra fødevareklyngen til Kina i løbet af perioden 2007 til 2012 nærmest er eksploderet. Den udgør i dag cirka 15 mia. kroner af Danmarks samlede på 28 mia. kroner. Dermed er Kina den tredjestørste aftager af varer produceret af den danske fødevareklynge.

Mink står for størstedelen

Det er værd at bemærke, at især danske minkpelse sammen med dansk svinekød udgør langt den største portion af Danmarks eksport til Kina. Siden 2007 er fødevareklyngens eksport til Kina vokset med næsten 187 procentpoint, og minkpelse står for cirka trefjerdele af denne stigning.

Potentiale er til stede

Til trods for, at Kina på nuværende tidspunkt er den tredjestørste aftager af varer produceret af den danske fødevareklynge, så er der rum for udvikling. Landbrug & Fødevares vurdering lyder på, at Kina i løbet de kommende år vil kunne blive til det næststørste eksportmarked for danske fødevarer.  Og hvis fødevareklyngen formår at udnytte alle mulighederne på markedet, så kan klyngens eksport komme op på 35 mia. i 2017.

I perioden 2007 til 2012 var det klart minkpels, som var tyngden i den danske eksport til Kina.