Mink fremhævet på konference om dyrevelfærd

21 november 2012Politik

Emneord Kopenhagen FurDyrevelfærdDansk PelsdyravlerforeningMette Gjerskov

Videncenter for Dyrevelfærd har i dag holdt konference om status og indsats for dyrevelfærd i den danske husdyrproduktion. Fødevareminister Mette Gjerskov (S) åbnede konferencen, hvor hun beskrev den løbende indsats for at sikre den danske husdyrproduktion en fortsat førerplads med hensyn til dyrevelfærd som et skridt frem hele tiden.

Mette Gjerskov fremhævede, igen, minkavlerne som et godt eksempel på, at både myndighedernes og branchens bestræbelser på at sikre høj dyrevelfærd virker godt. I sin tale udtrykte hun således klar anerkendelse af den gode fremgang i velfærdskontrollerne på minkfarme. Fødevarestyrelsen konstaterede som bekendt langt færre overtrædelser på farmene i 2011 end året før. Det en udvikling, som er fortsat ind i 2012.

Ministeren mente i øvrigt, at velfærdskontrollen er rimelig og fair, og at ministeriet nu også vil sætte forseelser bedre i perspektiv. (Dansk Pelsdyravlerforening har gentagne gange påpeget en voldsom skævhed i den måde myndighederne perspektiverer og kommunikerer resultater fra velfærdskontrollen). Hvis der for eksempel findes 1 forkert håndteret mink i en besætning med 10.000 dyr, skal det selvfølgelig sættes ind i en helhed, gav ministeren udtryk for. Det er ikke sket før. Der skal dog stadig være fokus på det enkelte dyr, men når kontrolresultaterne kommunikeres til offentligheden skal proportionerne også med i billedet.

Dansk Pelsdyravlerforening hilser fødevareministerens nye kommunikationspolitik velkommen.

Mette Gjerskov gennemgik også det nye veterinærforlig i hovedtræk. Med hensyn til gruppeindhusning af mink varslede ministeren et grundigt analysearbejde. Hun pegede specifikt på at inddrage viden fra det mangeårige forskningsarbejde med minkvelfærd på Aarhus Universitet i det kommende arbejde. Det forlød afsluttende fra ministeren, at spørgsmålet om gruppehusning har stor økonomisk betydning for erhvervet, så parterne i veterinærforliget har besluttet, at der skal skaffes et ordentligt, fagligt grundlag, inden der træffes konkrete beslutninger. Hun forventede derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af myndigheder, forskere og fagøkonomer.