Torben Nielsen retter skarp kritik af Fødevarestyrelsen

30 marts 2012Minkavl

Emneord Kopenhagen FurDansk PelsdyravlerforeningHerning 2012Dansk

Adm. direktør for Kopenhagen Fur, Torben Nielsen, fokuserede i sin tale til årets generalforsamling på de problemstillinger, der kan opstå, når embedsapparatet er for rigidt i sin kontrol og pressen bliver mere destruktiv end konstruktiv, men han udtrykte også store forhåbninger i forhold til fødevareministeren.

 

"Det er sjældent, at magt gør mennesker større." Med de ord startede administrerende direktør, Torben Nielsen, sin beretning til årets generalforsamling i Dansk Pelsdyravlerforening. Grunden til den noget bombastiske udmelding, skal findes i de senere års stadig mindre fleksible kontroller af de danske minkfarme, som har affødt begrebet nultolerance. Direktøren malede et billede af et samfund, hvor selv ikke den meste lovlydige og retskafne borger ikke kan undgå at bryde loven mindst én gang om dagen.

- Vi overtræder alle med garanti en eller anden bestemmelse i løbet af dagen. Hvem kontrollerer for eksempel lys og bremser, inden man sætter sig bag rattet i sin bil? Der kan altid findes et eller andet. Det er bare et spørgsmål om at være grundig nok. Fortalte direktøren, og fortsatte: - Det er ministerens ansvar at sikre, at administrationen ikke går over grænsen, men det sker desværre for sjældent at ministrene griber ind.

Den fjerde statsmagt

Herefter kom turen til pressen, også kendt som den fjerde statsmagt. Torben Nielsen udtrykte med slet gemt skuffelse, at han ikke har meget til overs for de senere års "klapjagt" efter den gode historie.

- Der er mere salg i at hænge for eksempel en restauratør, en hjemmehjælper eller en pelsdyravler ud frem for at undersøge, om vedkommende har fået en fair behandling.

Han vendte dog hurtigt tilbage til fødevarestyrelsen og dennes kontroller af de danske farme, og hvordan man håndterer dette i foreningen. Navnlig den strikse og ufleksible kontrol er noget, der gør mange avlere utrygge ifølge Torben Nielsen.
- Hvad ligner det, at tusindvis af virksomhedsejere (avlere red.) i dette land lever i en konstant frygt for at få besøg af en af fødevarestyrelsen få magtglade kontrollanter?

Han fortalte desuden, at Kopenhagen Fur har bedt om aktindsigt i samtlige tilsynssager inden for foreningens område. Det omfattende materiale er pt. til vurdering hos Dansk Standard.

- Fødevarestyrelsens kontrol er tilfældig, usammenhængende, fagligt inkompetent og stærkt personafhængig. Det kan næsten ikke blive værre. De fleste kontrollører er gode fornuftige folk, men de få indebrændte kontrollanter ødelægger desværre det tillidsfulde samarbejde, der traditionelt altid har været mellem fødevarestyrelsen og pelsdyrerhvervet. Sagde Torben Nielsen.

Tiltro til ministeren

Selvom Torben Nielsen i sin beretning ikke havde meget til overs for fødevarestyrelsens kontrol af de danske farme, havde han alligevel tiltro til fremtiden.

- Jeg tror, at den nye fødevareminister har det personlige mod og indsigt til at ændre tingene i en mere vidensbaseret og velfærdsskabende retning. Lad tvivlen komme ministeren til gode. Vi kan gøre langt mere i et tæt og konstruktivt samarbejde med det offentlige. Vi kræver ikke støtte eller subsider, vi kræver ikke, at vi ikke bliver kikket over skuldrene, men vi kræver at blive behandlet som frie borgere i et i frit samfund, og vi kræver at blive behandlet med respekt.

Med hans sædvanlige filosoferende stil afsluttede Torben Nielsen sin beretning til årets generalforsamling.
- Historikeren Palle Lauring sagde engang, at Danmark er en brugsforening, altså et land præget af et tæt folkeligt samarbejde og stor tillid til fællesskabet. I de seneste 25 år har diverse regeringer forvandlet Danmark fra en brugsforening til en parkeringsplads administreret af Europark. De professionelle fejlfindere har taget over.