Udtalelse fra Dansk Pelsdyravlerforening

20 februar 2012Politik

Emneord

Pelsdyravler Erik Ugilt Hansen, Hobro, har på anbefaling af sin advokat accepteret et bødeforlæg på 10.000 kr. for uforsvarlig behandling af enkelte mink konstateret ved tilsynsbesøg på to minkfarme i 2011.

 

Nordjyllands Politi har præciseret overfor pressen, at der ikke er tale om "grov uforsvarlig behandling og vanrøgt", således som det er fremgået af et telegram udsendt af Ritzau tidligere i dag. Politiet peger på, at der er stor gradsforskel, og at det er "fuldstændig vanvittigt at sammenligne de to ting".

Dansk Pelsdyravlerforening finder det desuagtet beklageligt, at der er sket en fejlhåndtering af enkelte mink i den pågældende sag - det bør naturligvis ikke forekomme. Det er dog væsentligt at understrege, at der - som politiet også påpeger - ikke er tale om a) dyremishandling eller b) grov uforsvarlig behandling, men derimod c) uforsvarlig behandling af enkelte dyr, altså den mildeste kategori. Det er ifølge Nordjyllands Politi helt ude af proportion at tale om vanrøgt eller dyremishandling.

Alle grene af husdyrhold har løbende enkelte uheldige sager af den omhandlede karakter.

 Dansk Pelsdyravlerforening henviser i øvrigt til Nordjyllands Politi.