Rekordpriser og rekordomsætning i pelsbranchen

20 september 2011Auktion

Emneord Dansk PelsdyravlerforeningRekordomsætningrekordpriser

De danske pelsdyravlere har med september-auktionen afsluttet salgssæsonen 2010/11 med ny rekordpris på minkskind og omsætningsrekord i det andelsejede auktionshus Kopenhagen Fur.

Igennem regnskabsåret 2010/11 har Kopenhagen Fur holdt 5 pelsauktioner med kunder fra 5 kontinenter. De har købt knap 20 mio. minkskind, som har givet en samlet auktionsomsætning på 7,96 mia. kr. mod 7,1 mia. kr. året før.

- Vi har igennem hele året oplevet en massiv efterspørgsel, som har givet stigende priser på pelsskind. Det er vækstøkonomierne i Fjernøsten samt Rusland, der især har drevet efterspørgslen, men også Europa og USA er med til at trække i positiv retning. Pels har en solid position i modebilledet, og det kan vi aflæse i salget, siger adm. direktør Torben Nielsen, Kopenhagen Fur.

Gennemsnitsprisen på danske minkskind endte på 401 kr. mod 336 året før. Prisen på udenlandske minkskind solgt gennem Kopenhagen Fur ligger omkring 20 procent lavere.

- Danske minkavlere har en stor konkurrencefordel i forhold til udenlandske konkurrenter, forbi vi samarbejder i et målrettet fællesskab for at producere den bedst mulige kvalitet. På den baggrund er vi verdensmestre i at avle minkskind af meget høj kvalitet. Målt i kr. og ører giver det en mergevinst på omkring 1,4 mia. kr. til danske minkavlere. Mergevinsten betyder, at vi kan konkurrere, selvom vi bor i et land med et højt omkostningsniveau, siger Torben Nielsen.

På trods af den massive efterspørgsel og danske minkavleres konkurrencefordel er produktionen af minkskind i Danmark stabil på omkring 14 mio. om året.

- Danmark har desværre ikke kapitaliseret konkurrencefordelen, fordi lange sagsbehandlingstider har umuliggjort udvidelser af minkproduktionen. Nu har vi så fået en vækstdagsorden i Danmark, og det er glædeligt. Vi vil gerne være med til at skabe arbejdspladser, og Danmark har et stort uudnyttet potentiale inden for pelsdyravl. Desværre er det i øjeblikket minkavlere i fx Polen, som stryger gevinsten, siger Torben Nielsen.

auktion_700