Millionvækst i europæisk minkproduktion

23 november 2011Minkavl

Emneord Kopenhagen FurVækstEFBA

I løbet af de seneste år er minkproduktionen i Europa steget med næsten syv millioner skind til nu 35 millioner skind. Det er især Østeuropa, der har haft turbo på i skindproduktionen.

 

Tallene taler deres tydelige sprog. På trods af finanskrise og dårlig økonomi bliver mink-produktionen i Europa bare større og større. I 2005 blev der produceret ca. 27,5 millioner minkskind i Europa, mens produktionen i 2011 er steget til ca. 35 millioner minkskind. Den danske minkproduktion er fortsat verdens største med en forventet produktion på 15 millioner skind i år.

De senere års udvidelser er især sket i Polen, Grækenland og de baltiske lande. Alene i Polen er produktionen steget med næsten tre millioner skind de seneste seks år, og Kopenhagen Furs områdeleder i Polen, Olger Scheepens, mener, at det tal vil stige med yderligere et par millioner.

- Produktionen vil nok fortsætte med at stige de næste par år, så Polen producerer omkring 7 millioner skind i stedet for de lidt under 5 millioner skind, der produceres her i dag. Vilkårene i Polen har været gode, og produktionsomkostningerne har været lave. Derfor er der kommet flere dyr og flere skind. Men nu begynder foderpriserne at stige, og det vil bremse skindproduktionen lidt, siger Olger Scheepens.  

I Litauen er produktionen også steget.
 
- Folk i Litauen kan se, at pelsbranchen er en god branche at være i lige nu. Derfor er flere avlere kommet til, men det har også gjort foder og produktionsomkostninger dyrere, så jeg tror, at produktionen nu stabiliserer sig, siger formanden for Litauens pelsdyravlerforening Ceslovas Tallet Kelpsa

Den stigende produktion afspejler, at den globale efterspørgsel efter pels aldrig har været større. Faktisk er pelssalget vokset støt siden 1999, viser en opgørelse fra den internationale brancheorganisation International Fur Trade Federation (IFTF). Værdien af det samlede pelsesalg i detailleddet er således vokset i perioden fra 43 til 76 milliarder kr.

Den øgede efterspørgsel kommer først og fremmest fra de asiatiske lande, især Kina, men Rusland, Europa og USA oplever også stærk efterspørgsel.

 vækst