99,81 % af kontrollerede mink var i fin form

17 november 2011Minkavl

Emneord DyrevelfærdTjek på farmen

mink_bred

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har været på uanmeldt kontrolbesøg på 57 minkfarme, det skriver Food & Culture på nettet.

 

Minkfarmene var særligt udvalgte, som meget sandsynlige risikofarme. På trods af den målrettede kontrol rettet mod farme med forventede problemer kom 46 procent igennem den meget minutiøse kontrol uden bemærkninger. Den anden halvdel af farmene fik anmærkninger, som går fra en løftet pegefinger til en politianmeldelse.

Veterinærrejseholdet har undersøgt omkring 70.000 mink på de 57 risikofarme. Ca. 130 af minkene burde efter Veterinærrejseholdets vurdering have været aflivet eller behandlet anderledes. Det er disse 130 dyr, som ligger til grund for, at halvdelen af de kontrollerede risikofarme har fået en sanktion. Veterinærrejseholdet har politianmeldt 12 af risikofarmene, mens 17 risikofarme har fået sanktioner i form en indskærpelse eller et påbud. Tallene bygger på aktindsigt indhentet af Dansk Pelsdyravlerforening - den endelige afrapportering fra Fødevarestyrelsen foreligger endnu ikke. Det er også uvist, hvorvidt politiet deler Veterinærrejseholdets vurdering, idet ingen af de politianmeldte sager så vidt vides er afgjort.

På baggrund af kontrollen kan det konstateres, at 99,81 procent af de kontrollerede mink havde det godt, mens nogle af de kontrollerede minkavlere har fejlvurderet behandlingen af 0,19 procent af minkene.

- Når man kigger overordnet på resultatet og kontrollens meget omfattende karakter, synes jeg egentlig, vi klarer det godt. 99,81 procent af de gennemkontrollerede mink har god dyrevelfærd. Det kan ingen andre husdyrproduktioner matche. Og man skal huske, at Veterinærrejseholdet kun har været på minkfarme, som er udvalgt efter, at myndighederne forventede at finde overtrædelser af reglerne, siger Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening.

- Jeg må så også bare sige, vi skal blive bedre. Jeg kan ikke vurdere indholdet af politianmeldelserne, for det er hemmeligholdt af myndighederne, men det virker voldsomt. Det skal ned, og det skal vi selvfølgelig arbejde videre med i regi af vores Tjek på farmen-program, hvor vores egne konsulenter kommer ud på farmene og løfter pegefingeren, hvor det er nødvendigt, siger Tage Pedersen.

Generelt efterlyser han en klarere og langt mere entydig kommunikation fra myndighederne om det generelle indtryk af dyrevelfærdsniveauet i de kontrollerede besætninger.

- Jeg kan forstå på Veterinærrejseholdets souschef, Stig Jessen, at antallet af kritiserede dyr på de enkelte farme varierer mellem et og seks. Det vil sige, at resten af de mange, mange tusinde dyr på de pågældende farme har et godt minkliv. Det er altså meget begrænsede problemer, vi i virkeligheden taler om, men myndighedernes kommunikation fører desværre ofte til et forvrænget billede, fordi tallene meget let kan misfortolkes, siger Tage Pedersen.

 - Og hvis der virkelig var et så omfattende billede af total misrøgt, som antallet af besætninger kunne indikere, mon så ikke både kvæg- og svinehold for længst var blevet forbudt? Det er på tide, at vi får en retvisende og letforståelig måde at kommunikere dyrevelfærd på. Jeg er selvfølgelig enig med Stig Jessen i, at loven gælder pr. dyr og ikke pr. bedrift. Men netop derfor bør Stig Jessen vel også først og fremmest betragte rejseholdets runde som en kontrol af 70.000 dyr, hvoraf man fandt ca. 130, som burde have været håndteret anderledes, fortsætter Tage Pedersen.

Tabellen viser resultaterne fra Veterinærrejseholdets kontroller i 2010 og 2011:

 

 

I alt andel af besætninger med sanktion

Antal kontrollerede dyr

Antal dyr med bemærkninger

Procentvis af dyr med bemærkninger

Mink*

(Risikobaseret kontrol af 57 farme)

54 %

70.000

130

0,19 %

Slagtesvin

(50 tilfældigt udvalgte besætninger)

62 %

Ikke opgjort

Ikke opgjort

Ikke opgjort

"Rullepølsesøer"

(50 tilfældigt udvalgte besætninger)

62 %

44.000

626

1,42 %

Syge og tilskadekomne kreaturer

(Risikobaseret kontrol i 50 besætninger)

34 %

10.000

70

0,70 %

 

*Tallet er opgjort på basis af aktindsigt i Veterinærrejseholdets kontrolrapporter og kan derfor afvige fra den endelige afrapportering.