Tage Pedersen ny formand for Dansk Pelsdyravlerforening

25 marts 2011Politik

Emneord

Dansk Pelsdyravlerforening har fået ny bestyrelsesformand. Efter generalforsamlingen i dag konstituerede bestyrelsen sig med Tage Pedersen som formand. Han efterfølger Kaj Kristensen, som i december meddelte, at han ikke genopstillede til bestyrelsen.

 

Tage Pedersen har indtil nu beklædt næstformandsposten. Den er nu overtaget af John Papsø.