Folkelig opbakning til norsk pelsdyravl

16 marts 2011Politik

Emneord NorgeMeningsmåling

En ny meningsmåling viser, at et stort flertal i den norske befolkning støtter pelsdyrerhvervet, så længe reglerne for god dyrevelfærd følges. Over 60 procent af der adspurgte er positivt indstillet for en seriøs pelsdyrindistrustri. 27,5 procent er imod.

 

  - Når nogle enkelte i modebranchen prøver at skabe et indtryk af at pels er på vej ud, er det dejligt at se, at der hos befolkningen er bred støtte og accept af brug af pels. Selv efter en periode, hvor det er forsøgt tegnet et meget negativt billede af hele vores erhverv, er det en relativ lille andel, som er blevet mere skeptiske over for at bruge pels. Det er klart, at nogen lader sig påvirke af et negativt mediebillede, det kan jeg godt forstå, siger bestyrelsesformand i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

Dyreretsaktivister har tre år i træk brudt ind på norske pelsdyrfarme i et forsøg på at miskreditere erhvervet på samme måde, som det er sket i Danmark, Sverige og Finland. Samtidig er aktivisterne også ophavsmænd til det forbud mod pels på catwalken, som den relativt ukendte Oslo Fashion Week indførte i december 2010. Men det er altså ikke lykkes aktivisterne at vende folkestemningen. 

- Vi er glade og ydmyge over den brede støtte til et seriøst pelsdyrerhverv. Det, der står øverst på vores dagsorden i erhvervet, er at sikre en god dyrevelfærd hver eneste dag, på hver eneste farm. Dog ved vi også, at velfærden på norske farme holder et højt niveau. Veterinærkontrollen i 2010 viste af 99 pct. af dyrene var uden nogen form for skader, sygdomme eller adfærdsforstyrrelser. Det er et resultat som er fuldt på højde med andre husdyrhold i Norge, fortsætter Skadsem.
 

Unge er mest positive

I meningsmålingen blev der også stillet spørgsmålet om, hvilken holdning folk har til at klæde sig i pels. Et stort flertal er enten positive over for at folk klæder sig i pels (53,9 pct.) eller ikke har nogen specifik mening om det (26,9 procent). Blot en ud af fem er negativt indstillede og siger, at folk ikke bør gå med pels. Interessant er det også, at modstanden mod pelsbrug og pelsdyropdræt er lavere blandt de unge end i den voksne befolkning. Generelt er der er højere andel af skeptikere i Oslo og Østlandsområdet en i resten af landet. Mænd er mere positive over for pels end kvinder.   

De norske avlere kan også konstatere, at de har politisk opbakning blandt vælgerne i de politiske partier. Kun hos Sosialistisk Venstre og partiet Rødt ser et flertal af vælgergrundlaget helst et forbud mod pelsdyropdræt. Partiet Rødt har ingen pladser i Stortinget, men er kun repræsenteret i amter og kommuner.