Den Danske Dyrlægeforening anerkender minkavl fuldt ud

2 maj 2011Minkavl

Emneord DyrevelfærdSundhedsrådgivning

Lederen i det seneste nummer af Dansk Veterinærtidsskrift handler om minkavl. Den Danske Dyrlægeforening, der udgiver tidsskriftet er ikke i tvivl: minkavl er fuldt ud acceptabelt på linje med den øvrige husdyrproduktion.

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) toner rent flag i debatten, om hvorvidt minkavl kan forsvares.

"Ud fra en veterinærfaglig tilgang er der ikke grundlag for at bortdømme dansk minkproduktion", står der i Dansk Veterinærskrifts leder.

Tværtimod mener DDD, at minkavlerbranchen er langt fremme i forhold til avls- og produktionsforhold.  DDD vil fortsætte arbejdet med at gøre forholdene endnu bedre, blandt andet med indførelse af obligatorisk sundhedsrådgivning i minkbesætningerne.

"Målet hermed (Obligatotisk sundhedsrådgivning, Red.) er primært at hæve bundlinjen, idet det generelle niveau for dyrevelfærden i danske minkbesætninger er ganske tilfredsstillende", skriver dyrlægernes fagblad i lederen.

 

Læs hele lederen