TV Avisens journalist indrømmer total uvidenhed om aktivisters metoder

25 februar 2011Politik

Emneord

DR-journalisten Kristian Sloth må blankt indrømme, at han ikke aner, hvad der er sket på de pelsdyrfarme, som han og TV Avisen beskylder for vanrøgt. "Jeg er bare messengerboy", forklarer Kristian Sloth.

 

Pelsdyravler Tage Pedersen havde i går besøg af Kristian Sloth. Tage Pedersen fører logbøger over dødsfald på sin farm. Sammenfaldende med de datoer, hvor Kristian Sloth siger, at en ukendt, svensk dyreaktivist har været inde på farmen, stiger antallet af bidskader, og der må aflives flere dyr end normalt. Det kan Tage Pedersen dokumentere med de lovpligtige optegnelser. Tage Pedersen er af den klare overbevisning, at aktivisterne bytter rundt på dyrene i burene og dermed opstår skaderne. Fra 8-ugers alderen fravænnes mink, og de placeres normalt han og tæve i et bur. Der opstår et naturligt hierarki. Bytter man hannerne rundt mellem 2 bure forstyrres ordenen, og man vil opleve slåskampe og skader. Mink er ikke øremærket som fx grise, så man kan ikke se, om der er flyttet rundt på dem eller manipuleret på anden måde.

 TV Avisen siger, at aktivisterne har været der flere gange. Kan TV Avisen afvise, at aktivisterne har været inde kort tid før, byttet rundt på dyr og taget saftige billeder lidt senere eller næste nat? Nej, det kan TV Avisen ikke, fordi TV Avisen har afgivet den journalistiske kontrol med billedoptagelsen til en ukendt aktivist, som i en anonym kuvert har overdraget materiale til den rabiate dyreretsorganisation Anima.

Som Kristian Sloth siger til Tage Pedersen efter interviewet: "Jeg er kun budbringer. Jeg kan jo ikke svare for, hvad de der svenskere har gjort eller hvad Anima gør. Jeg har bare fået overdraget noget billedmateriale som jeg kommer ud og forsøger at kvalitetssikre her hos dig."

 Fordi TV Avisen og Kristian Sloth har afgivet den journalistiske kontrol, kan det ikke fastslås hvad aktivisterne har foretaget på farmene. Hos Tage Pedersen har gentagne dyrelægebesøg og et uanmeldt offentlig velfærdskontrol intet kritisabelt fundet.

Se nederst på siden Tage Pedersen forklare Kristian Sloth, hvordan virkeligheden også kan være. Det er begyndelsen på TV Avisens interview med Tage Pedersen.

Da interviewet er slut, får Kristian Sloth kopier af Tage Pedersens optegnelser og dødsfald. Følgende ordvekslinger finder sted:

Ordveksling 1:

Kristian Sloth: Jeg ved ikke, om vi kan bruge det til noget. Kan vi sige, at jeg ringer til dig?

Tage Pedersen: Nu har jeg fortalt dig det her, fordi jeg brænder for det der og tror på det.

Kristian Sloth: Hvis det er rigtigt, så er det selvfølgelig totalt seriøs, altså, så er det jo fuldstændig, altså. Hvis der er bare det mindste, om det der. Hvis der er snydt bare så meget som det mindste, så er det jo fuldstændig, fuldstændig uacceptabelt, det er klart. Så er der jo ikke nogen, der tror på noget mere.

Tage Pedersen: Og du kan jo bruge nok så meget tid på at sidde og tjekke billeder, og jeg har fuld tillid til, at de billeder er optaget på min farm, og det jeg også har sagt til dig, at du aner jo ikke, hvad der er foregået, før de har været der.

Kristian Sloth: Nej, det har jeg ikke, og jeg har ikke hørt det der før.

 

Ordveksling 2:

Tage Pedersen: Jeg tror, på at de bliver flyttet

Kristian Sloth: Jamen, det kan jeg forstå. Det tror du fast på?

Tage Pedersen: Og det kan I ikke vide noget om, og det er ikke nogen kritik af Danmarks Radio eller TV 2 eller noget som helst.

Kristian Sloth: Det er jo en skudsikker forklaring, som vi ikke kan efterprøve, og vi kan heller ikke kontrollere det. Vi kan heller ikke gå hen og spørge nogen nu eller gå hen og holde nogen ansvarlige, for vi ved ikke, hvem der har taget dem (billederne, Red.), og de vil nok heller ikke sige det. Hvis det var en fra Anima, der stod frem ligesom sidste gang, så kunne vi jo gå hen og tage fat i ørerne på ham, men det kan vi ikke nu, for de siger jo, at det ikke er dem, der har lavet dem. Det er jo nogen andre, der har lavet dem. Det er det, der står i brevet. Vi kan ikke vide det.