TV Avisen søger konfrontation over saglighed

25 februar 2011Politik

Emneord AktivismeDyreretsaktivisterTV-AvisenIndbrud

Skal man som offer for en forbrydelse sige ja til at møde forbryderen for åben skærm i bedste sendetid? Det mener TV Avisen er god og saglig public service tv i forbindelse med den kampagne mod minkavl, som den rabiate dyreretsorganisation Anima har orkestreret sammen med anonyme, svenske dyreaktivister.

 

Dansk Pelsdyravlerforenings formand Kaj Kristensen havde i første omgang sagt ja til at deltage i et liveindslag i aftenens TV Avis kl. 21, hvor også Anima/Dyrenes Alliance skulle deltage, men efter nærmere information har Kaj Kristensen valgt at sige nej tak til den direkte konfrontation. Det viste sig, at TV Avisen ville konfrontere Kaj Kristensen med aktivisten Thorbjørn Schiønning. 

Thorbjørn Schiønning er i øjeblikket under politimæssig efterforskning i forbindelse med indbrud på en stribe familieejede minkfarme. Det er indbrud, som har efterladt pelsdyravlere og ikke mindst deres nærmeste med en meget stor følelse af utryghed. Hvem ved, hvornår den næste aktivist kommer efter mørkets frembrud? Alle, som har haft indbrud kender følelsen. 

Samtidig har Thorbjørn Schiønnings kriminelle aktiviteter medført, at de berørte farme har haft en million-omkostning til test for den frygtede minksygdom plasmacytose. Det er økonomiske tab som Anima, og Thorbjørn Schiønning personligt, er ansvarlige for. De berørte pelsdyravlere har anlagt erstatningssag ved Københavns Byret med krav om en erstatning på foreløbig 1,1 mio. kr.

 

- Mange af mine medlemmer vil blive rystede, hvis jeg som foreningens formand accepterer en debat med den person, som har påført mange i vores erhverv så store menneskelige omkostninger, siger Kaj Kristensen. 

Kaj Kristensen

- Konfrontationen mellem offer og forbrydelse vil fuldstændig overskygge enhver saglighed. Jeg vil til enhver tid stille op til interview med TV Avisen og alle andre medier i det omfang, det er muligt. Men jeg vil ikke i den konkrete situation møde den person eller forening, som har skabt så meget usikkerhed og frygt blandt pelsdyravlere, siger Kaj Kristensen, som i lighed med de øvrige medlemmer af Dansk Pelsdyravlerforenings bestyrelse har stillet sig til rådighed for timelange interviews med TV Avisen hele dagen i går. Interviews, som også skal bringes i TV Avisen i aften.

  TV Avisens souschef Jacob Kwon Henriksen har i en telefonsamtale med Dansk Pelsdyravlerforening fuldstændig afvist Kaj Kristenstens bekymring over at skulle konfronteres med forbryderen. Jacob Kwon Henriksen mener, at det er udtryk for et ønske om at redigere TV Avisen, at Kaj Kristensen gerne vil stille op til et live interview, men under den præmis, at det ikke sker i en direkte konfrontation med Thorbjørn Schiønning eller Anima/Dyrenes Alliance. Jacob Kwon Henriksen valgte at smække røret på.

Kaj Kristensen vil såmænd fortsat gerne stille sig til rådighed for et live-interview i TV Avisen i aften, men han ønsker altså ikke som repræsentant for ofrene for en forbrydelse, at lade sig konfrontere med forbryderen.