Rapport for februar-auktionen

16 februar 2011Auktion

Emneord Salgsrapport

Verdensmarkedsprisen på minkskind bliver sat i København. Februar auktionen 2011 kan kun betegnes som helt fantastisk. Gennemsnitsprisen endte på 384 DKK for alle minkskind, de danske avlere opnåede en gennemsnitspris på hele 401 DKK. Sammenligner vi nøjagtigt samme beskrivelse solgt på denne auktion med tilsvarende solgt på december så blev endte stigningen på 11%.

Chinchilla var også denne gang en populær type der ikke ville stå tilbage for de opnåede resultater på mink. De ca. 15.000 skind blev solgt til en gennemsnitlig stigning på 20% og endte med en gennemsnitspris på 410 DKK.

Over 500 kunder meldte deres ankomst til auktionen og i takt med antallet af kunder på eftersyn blev forøget kunne vi mærke at deres forventninger steg. Kina - Hong Kong var repræsenteret med ca. 250 personer. Men også Grækenland, Rusland og Sydkorea var repræsenteret i et omfang vi ikke har set længe.

På den første auktionsdag var salen fuldstændigt pakket og scenen var dermed sat for en af de bedste auktioner i Kopenhagen Furs historie. Resultatet udeblev ikke, og med undtagelse af Black Males som opnåede en gennemsnitspris på 469 DKK for regulære og 509 DKK for Velvet, var der stærke stigninger på alle typer. Black Females steg 13% mens Velvet steg 6% og i både Classic og Velvet var Sydkorea meget dominerende på de bedste kvaliteter mens Kina var de største på de mere kommercielle varer.

Silverblue blev solgt med stigninger fra 7 til 11%.  Fortrinsvis til Kina men i Velvet Males var Europa og Rusland også aktive mens de bedste kvaliteter i Velvet females fik god støtte fra Sydkorea.

Palomino blev solgt til priser der var ca. 30% over niveauet fra juni 2010. Kina var største aftager men på de bedste tæver var der igen god støtte fra Sydkorea.

Black Cross opnåede gns. priser på henholdsvis 492 DKK for males og 319 DKK for females, største aftagere var Kina med god støtte fra Grækenland.

Safir Cross Males opnåede hele 604 DKK i gennemsnits pris for alle skind solgt.

Pearl blev solgt til priser der var mellem 13 og 17% højere end priserne opnået i december. Efterspørgslen fra Kina dominerede salget af denne type.

Brown Males var den type alle var mest spændt på. Brown Males blev solgt til en gennemsnitspris på 410 DKK hvilket var ca 10% over niveauet fra december. Brown Velvet Males opnåede en stigning på 18%. Brown Females classic og velvet fulgte trop med stigninger på henoldsvis 15 og 16%. Brown og Glow females blev solgt til stigninger mellem 11 og 16%.

De brune typer blev domineret af efterspørgsel fra Kina men i males var der god støtte fra Grækenland mens der i både Classic og Velvet tæver var god efterspørgsel fra Sydkorea.

White var endnu en af auktionens mest postive oplevelser. White males var i forvejen godt betalt og med stigninger på 15% og 13% på henholdsvis Classic og Velvet endte gennemsnitsprisen over 500 DKK. White Velvet males solgt til svimlende 551 dkk i gennenmsnit.White Velvet females endte med en gennemsnitspris på over 400 DKK. Det var stort set kun Kina der kunne være med på priserne på hvide mink.

Februar-auktionen bød også på 2 Toplot, Black Velvet females og Glow Velvet males. Kopenhagen Furs indsats på øget eksponering af toplots var blandt hovedårsagerne til at Shelis, Kina, valgte at købe Black Velvet toplot til hele 1170 DKK. Glow Velvet males blev købt af Klondike Furs på vegne af Hai Lan Si, Beijing for 810 DKK. I kan læse mere om Toplot køberne på vores hjemmeside.

Vi har i øjeblikket problemer med at lægge nye dokumenter i dit e-arkiv og har derfor valg at fremsende samtlige salgsrapporter efter februar auktionen pr. brev. Så snart e-arkivet igen virker efter hensigten vil salgsrapporten blive tilføjet.