Natlige indbrud på minkfarme igen

23 februar 2011Politik

Emneord

Samtlige danske minkfarme har i 2010 haft uanmeldt kontrolbesøg af myndighederne. Resultatet er helt klart: Dyrene på danske minkfarme har det godt. Alligevel vil rabiate dyreaktivister - nu med TV-Avisen som vigtigste medieplatform - i en fornyet PR-kampagne mod Danmarks pelsproduktion hævde, at der er dyrevelfærdsproblemer på danske minkfarme.

 Samarbejde med TV-Avisen

Den yderligtgående dyreretsgruppe Anima er i fuld gang med at lancere en fornyet PR-kampagne mod pelsdyravl i Danmark. En kilde tæt på den ellers meget snævre Anima-top har afsløret over for Dansk Pelsdyravlerforening, at Anima igennem længere tid har forberedt et nyt frontalangreb mod pelsdyravlere med TV-Avisen som mediebærer. Anima-kilden er stærkt pikeret over det ensidige og proportionsløse billede, som dyreretsgruppen igen forsøger at tegne af danske pelsdyravlere. Der er igen tale om indbrud om natten - denne gang foretaget at svenske grupper. Og TV-Avisen vil bringe aktivisternes historie med en intensiv dækning i de kommende dages udsendelser.

 Anima har angiveligt "modtaget" billedmateriale optaget på 27 pelsdyrfarme - herunder fra seks farme ejet af medlemmer af Dansk Pelsdyravlerforenings bestyrelse. Anima vil benytte lejligheden til at komme med voldsomme angreb på pelsdyravlere, kontrolmyndigheder, politikere, forskere og dyrlæger.

Eksperter og kontroller er positive

Fakta står imidlertid fuldstændig klart efter den massive kontrolindsats i 2010: Pelsdyrhold er den husdyrgren med lavest dødelighed og færrest skader. En ekspertgruppe konkluderede i en arbejdsrapport fra juni 2010 bestilt af Fødevareministeriet at:

 "Det generelle indtryk er, at sygdomsforekomst og dødelighed blandt mink er på et lavt niveau, som er væsentligt under niveauet for anden husdyrproduktion i Danmark."

  Dette bekræftes entydigt af kontrollen i 2010. Dansk Pelsdyravlerforening har fået aktindsigt i samtlige rapporter. En optælling af påbud, indskærpelser og politianmeldelser viser, at danske pelsdyravlere generelt har været dårlige til at overholde tekniske forskrifter, men der er godt styr på dyrevelfærden. Der er uendeligt langt mellem dyr med skader, som burde have været behandlet anderledes. De skal tælles i decimaler af promiller, og der er som nævnt langt færre end i andre dyrehold - eller blandt mennesker for den sags skyld.

 DR bør ikke hoppe på propaganda-vogn

- TV-Avisen gør jo i øjeblikket meget ud af at signalere ansvarlighed og ordentlighed. DR har om nogen en public service forpligtelse. Derfor håber vi selvfølgelig, at TV-Avisen er i stand til at gennemskue aktivisternes professionelle propaganda med deres sag. TV-Avisens medarbejder Kristian Sloth har i 2010 siddet i panelet i en konference arrangeret af Dyrenes Alliance/Anima. Vi håber, at hans intime kendskab til aktivisterne og deres egentlige dagsorden, nemlig afskaffelse af alle former for dyrehold, kan være med til at holde den kritiske, journalistiske fane højt. DR kan altid komme og kigge selv, siger Kaj Kristensen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening.

Nye tiltag

Mange initiativer er sat i værk, siden dyreretsgrupper sidst lancerede en manipulerende antipels-kampagne i Danmark. Disse tiltag skal først og fremmest sikre, at også alle tekniske og administrative krav vedr. eksempelvis logbogsføring, beskæftigelsesmaterialer, medicinjournaler m.v. efterleves på farmene.

 

Folketinget har vedtaget følgende:

1) Lov om uddannelse af såvel nye som etablerede pelsdyravlere samt de ansatte på pelsdyrfarme. Uddannelseskravet skal udmøntes af Fødevarestyrelsen i 2011.

2) Der er indgået veterinærforlig - herunder et udvidet krav om obligatorisk sundhedsrådgivning. Fødevarestyrelsen har haft bekendtgørelsen om obligatorisk sundhedsrådgivning på minkfarme i høring. Det forventes pt., at bekendtgørelsen træder i kraft pr. 1. april 2011.

3) Myndighederne gennemfører i 2011 velfærdskontrol på 50 % af landets pelsdyrfarme.

 

I erhvervet har vi besluttet at supplere de lovgivne initiativer med følgende:

1) Dansk Pelsdyravlerforening har introduceret en eksklusionsmodel, der med skrappe økonomiske konsekvenser tager hånd om eventuelle medlemmer, der groft tilsidesætter opfyldelse af landets love.

2) Udarbejdelse af branchekodeks om god farmpraksis er under udarbejdelse. Kodekset skal godkendes af Fødevarestyrelsen. Det kan anvendes, som egenkontrolsystem på de enkelte farme og fungere som grundlag for såvel rådgivningsbesøg som Fødevarestyrelsens tilsyn på farme.

3) Farm-managementsystemet "Farm-Cockpit" er introduceret, og vil via løbende produktionsovervågning understøtte korrekt management på hver enkelt farm, baseret på bl.a. egenkontrol og branchekodekset.

4) Branchen fortsætter den såkaldte Tjek på farmen-kampagne - herunder konsulentbesøg på alle pelsdyrfarme igen i 2011 og løbende informationsvirksomhed i erhvervets medier.