Skoleskemaet siger mink

30 august 2011Minkavl

Emneord UddannelseLandbrugsskole

Allerede fra dette semester kan mange flere landbrugsskoleelever få undervisning i minkavl.

Hvis man tænker på at uddanne sig indenfor minkavl, har man fra dette semester meget bedre muligheder for at få undervisning.

Kopenhagen Furs rekrutteringskampagne har nemlig vakt genklang i mange aspekter af erhvervet. Mere end 110 avlere har meldt sig klar til at modtage en landbrugselev, og også hos landbrugsskolerne rundt omkring i landet har ideen om at lave særlige forløb for unge med interesse i pelsdyrerhvervet slået rod.

Så nu bliver det meget lettere at blive uddannet indenfor minkerhvervet, for både Grindsted, Dalum og Gråsten Landbrugsskole står foruden AsmildKloster Landbrugsskole i år klar med forskellige undervisningsforløb for de landbrugsinteresserede unge

På Gråsten og Dalum Landbrugsskole kan man fra nu af vælge minkavl som valgfag på anden hovedforløb i uddannelsen til faglært landmand. Asmildkloster Landbrugsskole tilbyder minkavl som valgfag på første hovedforløb, og minkavl som et særligt speciale på andet hovedforløb, hvor man får undervisning af avlere, konsulenter og Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet -Foulum.

Dalum Landbrugsskole har foruden valgt at lave en særlig minklinje på deres lederuddannelse. En overbygningsuddannelse til faglært landmand. 

Uddannelsesansvarlig på Dalum landbrugsskole Asger Clausen er glad for deres nye undervisningsforløb.

- Her på Dalum Landbrugsskole er vi hele tiden opmærksomme på udviklingen indenfor landbruget, og der er mange muligheder indenfor minkavl lige nu. Både fordi der er gode overtagelsesmuligheder for de unge - men også rent økonomisk. Så det giver god mening at lave særlig undervisning på området, siger Asger Clausen, der dog understreger, at Kopenhagen Furs store engagement også har spillet ind, da skolen skulle beslutte, om de ville undervise i minkavl.

Minkundervisning til alle

På Grindsted Landbrugsskole har de i stedet for et valgfag, i første omgang valgt at lave specielle temaforløb om mink på både første og andet hovedforløb af uddannelsen faglært landmand.

På den måde kommer alle eleverne på uddannelsen til at høre om minkavl, i stedet for kun dem der har valgfag i det.   

- Vi kan jo se at indtjeningen er rigtig god i minkbranchen, og det er jo rart, at der er et område hvor man kan tjene penge. Derfor skal vi også sørge for, at alle de unge kommer til at høre om området, siger forstander på Grindsted Landbrugsskole Kurt Østergaard.

Lige nu er det kun Asmildkloster og Gråsten Landbrugsskole, der har foreløbige tal på elever. Hos Asmildkloster Landbrugsskole starter seks nye elever helt sikkert på minklinjen, mens Gråsten Landbrugsskole har otte forhåndstilmeldte på til det nye valgfag. Og forstander Peder Damgaard fra Gråsten Landbrugsskole tror på flere elever på holdet.

- Vi har otte der allerede er tilmeldt, men når nyheden om faget spreder sig, så tror jeg da vi bliver flere, siger forstanderen.

Alle forløbende på uddannelsen faglært landmand starter her til september, mens den nye  lederuddannelse først begynder til februar 2012.

Landbrugdsskolebred