Medier: Danske mink har det godt

27 april 2011Politik

Emneord

Det er positive historier om minkavl, der præger flere af dagens aviser, hvor reel forskerviden om minkens velfærd får spalteplads.

"Forskere er nået frem til en klar konklusion, når det gælder dyrevelfærden i den danskeminkproduktion. Danske regler for mink giver god dyrevelfærd". Det skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern og Dagbladet Holstebro Struer i dagens avis. De to dagblade har taget afsæt i Aarhus Universitets forskningsresultater om minks velfærd, der blev udsendt i en pressemeddelelse 18.april, og et besøg hos formanden for Holstebroegnens Pelsdyravlerforening Lars Nielsen.

Aviserne skriver desuden: "Minkavlerne får ofte skudt i skoene, at dyrene har ringe velfærd. Men ifølge et nyt notat af forskere på Aarhus Universitet, som er bestilt af Fødevareministeriet, er der mere tale om påstande, der bunder i politiske holdninger frem for reel viden om dyrenes forhold".

Også på lederpladsen i aviserne tager chefredaktør Erik Møller forskningsresultater op, og skriver blandt andet: "Forskerne tilføjer, at påstandene om ringe dyrevelfærd på minkfarmene i langt højere grad er rodfæstet i politiske holdninger end i reel viden om dyrenes forhold. Det bør føre til, at angrebene mod minkfarme hører op".

Nordjyske Stiftstidende følger op på forskningsresultaterne ved at besøge en minkfarm, og her oplever journalisten, hvor roligt der er på en farm: "Inde i den store stålhal står minkburene i alenlange rækker. De drægtige hunner virker rolige, om end ganske nysgerrige, når man titter ind i buret. Der ligger masser af frisk halm ved dem. Det bruger de til at bygge rede af, når ungerne kommer", skriver Nordjyske, der udover at tale med minkavler Kim Dam om velfærd, også får dækket udvidelsesproblematikken i avisen.

Netudgaven af LandbrugsAvisen har også valgt at beskæftige sig med emnet. Du kan læse historien "Regler for pelsdyravl sikrer god dyrevelfærd" ved at klikke her.