Offentlige love og bekendtgørelser

Oplistningen af lovtekster omfatter gældende hovedlove og bekendtgørelser, hvorfor eventuelle gældende lovændringer og ændringsbekendtgørelser hertil findes under punktet: "Senere ændringer til forskriften" til højre for selve lovteksten.

Miljø

Husdyrgodkendelsesloven (Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug): LBK nr. 868 af 03/07/2015:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173205

 

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug: BEK nr 44 af 11/01/2016:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176810

 

Bekendtgørelse om pelsdyrfarme: BEK nr. 1428 af 13/12/2006:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12957

 

Vejledning om pelsdyrfarme til BEK nr. 607 af 15/07/2002: http://www2.skovognatur.dk/landbrug/vejledning_25_marts_2004.pdf

 

Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme:

http://www.dpil.dk/dpil2005/pdf/Retningslinier-fluebek%C3%A6mpelse-pelsdyrfarme.pdf

 

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.: LBK nr. 1318 af 26/11/2015:

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175399

 

 

Logbog og skema for beholdere med flydende husdyrgødning:

http://mst.dk/media/mst/7879772/logbog.pdf

 

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug: BEK nr. 1417 af 02/12/2015:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175826

 

Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække: LBK nr. 500 af 12/05/2013:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=146592

 

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.: BEK nr. 1459 af 07/12/2015

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175851

 

 

Sundhed

Bekendtgørelse af dyreværnsloven: LBK nr. 1150 af 12/09/2015:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=174047

 

Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr BEK nr.1553 af 11/12/2015:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176306

 

Samme som for: Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr BEK nr.1553 af 11/12/2015:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176306

 

Samme som for: Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr BEK nr.1553 af 11/12/2015:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176306

 

Bekendtgørelse af lov om forbud mod hold af ræve: LBK nr. 469 af 15/05/2014:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=162873

 

Bekendtgørelse om frist for ansøgning om tilladelse til fortsat at drive virksomhed med hold af ræve: BEK nr. 606 af 25/06/2009:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125589

 

Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr: BEK nr. 135 af 14/02/2014: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161815

 

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr: BEK nr. 558 af 01/06/2011: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137411

 

Rådets forordning om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter: EF nr. 1/2005 af 22. december 2004:

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/f83007_da.htm

 

Vejledning om Rådets forordning om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter: EF nr. 1/2005 af 22. december 2004 (VEJ nr. 145 af 21/12/2006):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2502

 

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport: BEK nr. 1729 af 21/12/2006: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2508

 

Bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr: BEK nr. 1471 af 08/12/2015:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176041

 

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR: BEK nr. 1237 af 30/10/2013: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158819

 

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer: BEK nr. 1432 af 17/12/2014:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166957

 

Bekendtgørelse om plasmacytose: BEK nr. 1470 af 08/12/2015:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176038

 

Bekendtgørelse om hvalpesyge hos pelsdyr: BEK nr. 836 af 19/10/1993:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=78252

 

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme: BEK nr. 45 af 11/012016

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176992

 

Bekendtgørelse om krav til uddannelse m.v. for personer beskæftiget i minkfarme: BEK nr.1510 af 10/12/2015: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176025

 

Diverse

Bekendtgørelse om husning af mink og hegning af minkfarme: BEK nr. 1422 af 03/12/2015

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175375

 

Bekendtgørelse om opdræt af ræve: BEK nr. 1495 af 10/12/2015:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175905

 

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme: LBK nr. 26 af 14/01/2015:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167496

 

Lov om hold af dyr: LBK nr. 466 af 15/05/2014:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=162870

 

Bekendtgørelse om indberetningspligt vedrørende undslupne pelsdyr: BEK nr. 197 af 17/06/1953: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=77164

 

Bekendtgørelse om tilladelse til opdræt af visse dyrearter: BEK nr. 517 af 19/06/1997: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=85195

 

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse: BEK nr. 618 af 06/05/2015:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=166965

 

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse: BEK nr. 559 af 17/06/2004:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30092