Teknologi

Kopenhagen Furs mangeårige satsning på Business Intelligence, der har bestået i at give minkavlere og fodervirksomheder adgang til en stor mængde viden om skindenes pris, fodersammensætninger og genetik, har betydet yderligere fremgang i kvaliteten og dermed større lønsomhed på pelsdyrfarmene.

Pelsdyravlerne har adgang til en stor mængde viden, som kan analyseres og bruges i arbejdet på at forbedre produktionen. Data fra alle niveauer af produktionsforløbet, fra avlsarbejdet over fodring til den endelige salgspris på auktion registreres, så hver enkelt minkavler har adgang til sine nøgletal, som han kan se i forhold til det totale billede. Den enkelte avler kan på den måde se, hvordan han ligger i forhold til det samlede billede og kan ved hjælp af computersoftware analysere, hvordan han kan optimere sin besætning.

Et stort udviklingsområde i øjeblikket er individuel fodring. Den enkelte mink er mere eller mindre god til at omsætte foderet, og ved at fodre individuelt kan forskellen i fodereffektivitet identificeres. Det giver grundlag for at optimere foderforbruget og dermed mindske omkostningsniveauet. Et nyligt gennembrud i genetikforskning på Faculty of Agricultural Sciences, Århus Universitet, har givet mulighed for at selektere for fodereffektivt i avlsarbejdet. Modellen er indarbejdet i Kopenhagen Furs nye avls- og managementprogram FurFarm Web, som understøtter arbejdet på de enkelte pelsdyrfarme.

 

Business_Intelligence_at_Danish_Fur_Farms