Foder

Råvarerne i foderet er fortrinsvis baseret på fisk og slagteafskær samt planteproteiner. De råvarer, der anvendes til pelsdyrfoder, er ofte biprodukter fra virksomheder, der fremstiller fødevarer til mennesker.

Pelsdyr er meget følsomme overfor kvaliteten af foderet, og derfor skal foderet altid være frisk. Via foderproducenternes fælles virksomhed, Dansk Pelsdyr Foder, indkøbes råvarerne til hele branchen, og derved sikres ensartet kvalitet og daglig levering til hver enkelt farm. Foderet produceres på fodercentraler rundt om i landet.

Pelsdyravl er en bæredygtig produktion, der tilmed hjælper fødevareindustrien af med store mængder afskær og biprodukter.

Se også vores video "Danske minkavlere - en verdenssucces" på vores Youtube-kanal.

Ønsker du at besøge en minkfarm? Se www.danskeminkavlere.dk.

 

Fodring_Minkfarm_Mink_Feeding