Minkavl

Danmark er verdens største producent af kvalitetsminkskind. Danske minkskind er desuden de dyreste på verdensmarkedet. Det skyldes, at danske skind er efterspurgte, fordi danske minkavlere producerer en bedre skindkvalitet.

Det er blandt andet muligt på grund af vidensdeling, forskning og udvikling i det danske pelsdyrerhverv, som gavner bl.a. det genetiske avlsarbejde og dyrenes velfærd - to hjørnesten i produktionen af minkskind af højeste kvalitet.

Danske minkavlere producerer hvert år omkring 17 millioner minkskind. Derudover produceres et mindre antal chinchillaskind i Danmark. 

 

Andre betydelige minkproducerende lande er Norge, Sverige, Finland, Holland, Polen, Rusland, Kina, Canada og USA.

Se også vores video "Danske Minkavlere - en verdenssucces" på vores Youtube-kanal

Ønsker du at besøge en minkfarm? Se www.danskeminkavlere.dk

 

Minkgården

Det danske klima med kølige somre og milde vintre er ideelt for pelsdyrene, og muligheden for at få leveret frisk ernæringsrigt foder er optimal. Der er adgang til de rigtige råvarer som fiske- og slagteafskær. Desuden er der en lang tradition for husdyrhold i Danmark, og mange pelsdyravlere har også andet landbrug eller husdyrhold.

Mink kræver lys og frisk luft. Dyrene går i bure, som er lavet af tråd, og i tilknytning til buret har minken en redekasse med halm. Minkburene er typisk opstillet i haller, der er fire meter brede og op til 40-50 meter lange. Redekasserne er placeret ind mod midtergangen, hvorfra fodring, pasning, strøning med halm og tilsyn foregår. Til hvert bur er der en drikkeventil, så minkene altid har adgang til frisk vand.

Der er i de seneste år investeret betydeligt inden for pelsdyrerhvervet for til stadighed at forbedre miljøforholdene på pelsdyrfarmene og at avle de sundeste dyr på den mest hensigtsmæssige måde. Dansk Pelsdyravlerforening har sammen med Dyrenes Beskyttelse forsket i den bedste måde at holde mink, og de to organisationer har i enighed anbefalet et regelsæt for indhusning af mink overfor Justitsministeriet. Anbefalingen blev til dansk lov i januar 2007.

Derudover anvender avlerne det nyeste inden for IT, når det gælder driftsstyring, avl og analyse. Disse redskaber sikrer pelsdyravlerne størst muligt overblik, effektivitet, optimering og genetisk forædling blandt dyrene.

Besøg også www.danskeminkavlere.dk

 

Minkfarm ved Roskilde Fjord