Forskning viser vejen

Dansk Pelsdyravlerforening driver en omfattende forskningsvirksomhed i regi af Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og ForskningsCenter (PFC) ved Holstebro. Der forskes i indhusning af pelsdyr, foder, dyresundhed, miljøforhold, produktkvalitet og avl. På den måde prøver man konstant at forbedre forholdene for pelsdyrene og at avle de sundeste dyr på den mest hensigtsmæssige måde.

Desuden finansierer foreningen en lang række forskningsaktiviteter på Faculty of Life Sciences, Københavns Universitet og Faculty of Agricultural Sciences, Århus Universitet. Endelig er der gennemført en række forsøgsaktiviteter som led i et samarbejde med Dyrenes Beskyttelse.

Kontakt til forskningsafdelingen kan ske på nedenstående:

 

Forskningschef

 

Peter Foged Larsen

Dir.: 7213 2813
Mobil: 5085 2927
E-mail: pfl@kopenhagenfur.com

 

Forsøgsleder:Farm

 

Tove Clausen

Dir.: 7213 2814
Mobil: 2258 1957
E-mail: tcl@kopenhagenfur.com