Fordøjelighedsforsøg

A
Additivblandinger. F111-F114   
AlphaSoy Premium 1233F  
AlphaSoy Premium FUR 1402F    
Arbocel. F266

B
Blod 1239F   
Blodmel, Fjerkræblod fra Sonac. F229. GB    
Blodmel fra Sonac. F292. GB  
Blodmel, Protesan fra APC, F121-123. I rapport for F121-123. DK      
Blodmel, Protesan fra APC, F121. I rapport for F121-123. GB       
Blodmel, Protesan fra APC, F132 & F133. I rapport for F132-134. DK     
Blodmel, Protesan fra APC, F132 & F133. I rapport for 132-134. GB
Blodmel, SNP, Danfond 1020F
Blodmel, Svin, Brunen, fra SNP, F319.GB    
Blodmel, Svin og Kvæg. Belm Icker, fra SNP, F320.GB   
Blodmel, Svin og Kvæg, Brunen, fra SNP, F325.GB    
Blodmel, Svin og Kvæg, Brunen, fra SNP, F326.GB  
Blodmel, Svin, Lingen, fra SNP, F321.GB   
Blosol fra daka, Effekt af sterilisering. F79 & F80   
Blosol fra daka. F125     
Blosol fra daka. F157    
Blåhvilling 1325F  
Byg, Malt- og Foderkvalitet, F233 & F234. I rapport for F233, F234, F236 & F237     
Byg, poppet, F352 
Byg, poppet, tyndvalset 1220F  
Byg Bio Wolf 0908F  
Bygskalmel 1018F    

C
Cereal protein fra Syral 1003F  
Corn steep, Mabiz 1318F    

D
Danpro Bio-fiber F332     
Danpro Bio-fiber F348  
Danpro Bio-fiber 0844F  
Danpro R2 Fiber 1204F   

E
Ensilage af sildeafskær 0808F       
Ensilage af sildeafskær 0904F    
Ensilage Fishpro 1033F 

F
Feather protein, hydrolysed, Sonac 1126F & 1127F 
Feather protein, hydrolysed, Sonac 1212F  
Fedtegrever, ferske. F184, F210 & F214       
Fedtegrever, ferske 0809F     
Fedtegrever, tørret. F196, F209 & F213   
Fedtegrever, tørrede 1115F   
FibreCell C10, F323.GB  
Fiprodan fra R2 0911F      
Fiskeafskær 1221F   
Fiskeafskær, max 3 % fedt. f172       
Fiskeafskær, max 3 % fedt. f148. i rapport for f148 & f149    
Fiskeafskær, max 3 % fedt. f153       
Fiskeafskær, max 3 % fedt 0906F       
Fiskeafskær max 3 % fedt 1427F   
Fiskeafskær, 3-5 % fedt, F88. I rapport for F88 & F89  
Fiskeafskær 3-5 % fedt 1209F  
Fiskeafskær 5-8 % fedt 1032F     
Fiskeafskær 5-8 % fedt 1122F    
Fiskeensilage 1309F  
Fiskeensilage, Fishpro 1124F  
Fiskeensilage, kat II 1231F     
Fiskemel fra Esbjerg Fiskeindustri. F57 F58 F59      
Fiskemel fra Welcon ASA, Norge. F294    
Fiskemel fra 999, Sammenligning af danske og norske resultater. F135, F136, F137, F138 & F139       
Fiskemel fra 999. F151           
Fiskemel fra 999. F161      
Fjer, hydrolyseret fra Farmfood, F201. I rapport for F199, F200 & F201     
Fjerkræaffald fra daka, F72. I rapport for F72 & F73      
Fjerkræaffald fra daka. F174     
Fjerkræaffald fra Danpo, F73. I rapport for F72 & F73          
Fjerkræaffald fra Danpo. F128    
Fjerkræaffald fra Danpo. F147      
Fjerkræaffald fra Farmfood. F254      
Fjerkræaffald fra Stolle. F91   
Fjerkræaffald fra Stolle, Brenz. F129     
Fjerkræaffald fra Stolle, Kassel. F150     
Fjerkræaffald med fjer, lavtrykskogt fra Farmfood, F200. I rapport for F199, F200 & F201  
Fjerkræaffald uden fjer, lavtrykskogt fra Farmfood, F199. I rapport for F199, F200 & F201     
Fjerkræaffald uden fjer, Syrnet fra Danexport. F194      
Fjerkræafskær, syrnet fra Farmfood. F297     
Fjerkræafskær, syrnet, Farmfood. F334     
Fjerkræbagskrog. F298   
Fjerkræbagskrog 1024F     
Fjerkræbiprodukt, affedtet, Farmfood 0836F     
Fjerkræbiprodukt, affedtet, Farmfood 1312F    
Fjerkræbiprodukt, affedtet 0912F     
Fjerkræbiprodukt, affedtet 1004F   
Fjerkræbiprodukt, affedtet 1410F   
Fjerkræbiprodukt, Aminosyreindhold i enkeltdele, fra Farmfood. F290    
Fjerkræbiprodukt, HT 1005F    
Fjerkræbiprodukt, Kat. II, fra Farmfood. F328     
Fjerkræbiprodukt, Kat. III, fra Farmfood. F327         
Fjerkræbiprodukt, Kat. III, fra Farmfood. F349+350      
Fjerkræbiprodukt, Kat. III, Farmfood 0824F      
Fjerkræbiprodukt, Kat. III, Farmfood 1304F   
Fjerkræbiprodukt, Kat. III, Farmfood 1411F  
Fjerkræbiprodukt, Kat. III, Farmfood 1430F      
Fjerkræbiprodukt, svensk 1111F  
Fjerkræbiprodukt, svensk 1201F  
Fjerkræbiprodukt, tysk varmt 1006F    
Fjerkræbiprodukt, tysk varmt 1015F        
Fjerkræbiprodukt, tysk varmt 1019F          
Fjerkræbipordukt, varmt 1326F     
Fjerkræskrog, Norsk 1301F     
Fjerkræskrog, tysk. F331  
Fjerkræskrog, tysk 1226F  
Fjermel fra Sonac. F228. GB    
Fjermel 0843F  
Flydende flæskesvær. F335   
FurPro 200, 1428F
FurPro 250, 1429F

G  
Gelatinehydrolisa, Gelitaflex 1230F 
Gelatinehydrolisat, Gelko 1208F  
Gelatinehydrolysat, Gelitaflex fra GFT. F208. GB      
Gelatinehydrolysat, Gelko fra Sonac. F227. GB     
Gelatinehydrolysat, Gelko fra Sonac. F299    
Gelita Flex, powder fra Gelita 0931F   
Grevemel P70 1125F  

H  
Havregryn, damppræpareret 0828F  
Havremel (hvalpe) 1425F     
Havremel 1426F    
Havreskalmel 1026F    
Helblod fra Danish Crown. F165 & F170   
Helfiskensilage. F15      
Helfiskensilage. F156 & F164 
Hemoglobin powder, Sonac 1128F
Herbavital, F12 fra Herbafood Ingredients. F287.GB     
Hvede, Brød- og Foderkvalitet, F236 & F237. I rapport for F233, F234, F236 & F237      
Hvede, poppet, F353  
Hvede, poppet 1305F    
Hvedegluten, Amygluten 160 fra Amylum. F92       
Hvedegluten, Starell fra Syral. F176    
Hvedegluten, Syral, Frankrig F333  
Hvedeklid 0825F  
Hvedeklid 1203F  
Hæmoglobin (Blodlegemer) fra Danish Crown. F171   
Hæmoglobin (Blodlegemer) fra Ulm. F152    
Hæmoglobinmel, AP301 PB fra APC. F238. GB  
Hæmoglobinmel, AP301 P fra APC, F122. I rapport for F121-123.DK   
Hæmoglobinmel, AP301 P fra APC, F122. I rapport for F121-123. GB    
Hæmoglobinmel, AP301 P fra APC, F134. I rapport for F132-134. DK  
Hæmoglobinmel, AP301 P fra APC, F134. I rapport for 132-134. GB    
Hæmoglobinmel fra Badenhop Fleishwerke. F117. DK    
Hæmoglobinmel fra Badenhop Fleishwerke. F117. GB 
Hæmoglobinmel fra Harimex. F90. GB 
Hæmoglobinmel fra Harimex. F124  
Hæmoglobinmel fra Harimex, F145. I rapport for F145 & F146 
Hæmoglobinmel fra NFZ, F146. I rapport for F145 & F146  
Hæmoglobinmel fra Verden. F175   
Hæmoglobinmel, Vepro 95 fra Veos. F126. DK     
Hæmoglobinmel, Vepro 95 fra Veos. F126. GB

I
Industrifisk, max 5 % fedt. f198  
Industrifisk, 5-8 % fedt, F77. I rapport for F16, F77 & F97 
Industrifisk, 5-8 % fedt. F197 
Industrifisk, 5-8 % fedt 0902F  
Industrifisk 5-8 % fedt 1112F     
Industrifisk, 8-12 % fedt, F16. I rapport for F16, F77 & F97  
Industrifisk, 8-12 % fedt, F97. I rapport for F16, F77 & F97  
Industrifisk, 8-12 % fedt. F187     
Industrifisk, 8-12 % fedt 1222F   
Industrifisk, min 12 % fedt. F212   
Industrifisk, min 12% fedt. F279 

K
Kalun. F202  
Kalun. F241 
Kartoffelprotein fra AKV. F296  
Kartoffelprotein, KMC 1302F    
Kartoffelprotein, Langholt 1235F      
Kartoffelprotein, Protamyl fra Avebe, F93. I rapport for F93 & F94    
Kartoffelprotein, Protastar fra Avebe, F94. I rapport for F93 & F94  
Kartoffelprotein, Protastar 0910F  
Kartoffelprotein, Protamyl fra AVEBE. F295  
Kartoffelprotein til hvalpe, Protastar fra Avebe. F269. GB  
Korn, Procesbetingelsernes effekt på kulhydratfordøjelighed  
Kyllingebrystfilet 0812F    
Kødbenmel fra daka. F195  
Kødbenmel fra daka. F27 & F36   
Kødbenmel fra fjerkræ, Poultry Meat Meal 50 fra Sonac. F160. GB  
Kødbenmel fra Gelita 0930F   
Kødbenmel fra Kambas. F78 
Kødmel 1228F    
Kødmel 1310F   
Kødmel fra Daka 1014F 
Kødmel P60 1223F  
Kødmel P65 1021F  
Kødmel P65 1215F  
Kødmel, Svin, Lingen, fra SNP. F322. GB    
Kødprodukt 1323F   

L
Lakseaffald. F180  
Lakseafskær. F281  
Lakseensilage, Rygro 1308F  
Lakseensilage, Rygro 1408F   
Laksekoncentrat, H-Pro. F215 
Laksekoncentrat, H-Pro. F283  
Laksekoncentrat, H-pro, 0840F    
Laksekoncentrat, Scanbio 0905F 
Laksekoncentrat, Scan-pro K2 1123F 
Lammeblod 1217F  
Lammetalg 1218F  
Lever fra svin. F158  
Lever fra svin. F183 
Lunger fra svin. F220  
Lunger fra svin. F242  

M
Majsgluten. F76   
Majsgluten 1135F  
Majsgluten 1234F  
Majsgluten, Albumex 102 fra Amylum. F277  
Majsgluten, Corngluten 60 fra Amylum. F142  
Majsgluten fra Starell. F127 
Majsgluten fra Starell. F179  
Majsgluten, Glutalys fra Roquette. F207. GB 
Makrelgraks, 0805F 
Makrelgraks. F163 & F182  
Manual of Digestibility Trials  
Mask 1017F
Mask 1120F 
Maver fra svin. F211  
Maver fra svin. F239  
Meat and Bone Meal, Burgum - EU method 7, Sonac 0822F   
Milt fra svin. F154  
Milt fra svin. F173  
Mucopro, Sonac 0839F

P
Plasmaprotein, AP820 P fra APC, F123. I rapport for F121-123. DK 
Plasmaprotein, AP820 P fra APC, F123. I rapport for F121-123. GB  
Poultry Blood Meal 1502F    
Poultry meals, Sonac 1104F-1109F  
Progel 50/50 1034F  
Progel 50/50 1229F   

Q
Quellmix 1306F 

R
Rapslecithin F35  
Rødfiskafskær, F89. I rapport for F88 & F89  
Rødfiskafskær. F149. I rapport for F148 & F149  
Rødfiskafskær. F177 
Rødspætteafskær. F188   
Rødspætteafskær 0807F

S  
Safeblood 1504F  
Safeblood 1505F     
Sesame by product, Mabiz 1317F    
Sild 0830F    
Sildeafskær, 3-9 % fedt 0834F    
Sildeafskær, 7-11 % fedt. F178 
Sildeafskær, 7-11 % fedt 0903F  
Soyabønner, toastede, F354 
Soyabønner, toastede fra Rode & Rode. F75  
Soyabønner, toastede fra Rode & Rode. F181 & F185  
Soyakoncentrat, Danpro hts fra Rode & Rode. F190  
Soyaprotein, enzymbehandlet og ekstruderet, AK510 fra agrokorn. F291  
Soyaprotein, Human Off Grade fra agrokorn. F284  
Soyaproteinkoncentrat 1029F    
Stegte kylling vingebryst 1022F  
Struber fra svin. F217  
Struber fra svin. F240  
Sukkerroeaffald 1031F   
Svineafskær 1214F  
Svineafskær med lunger 1213F  
Svinekranier uden ører. F317  
Svinelever 0814F  
Svinemilt 0811F    
Svinemix, BHJ 1224F   
Svinemix, oct. 99 1227F            
Svinepasta med flydende Mucopro 1327F   
Svinepulp. F13, F25 & F37  
Svinepulp. F155 & F169  
Svinepulp, type II & III. F60 & F63 
Svinetarme, F351   

T
Tobis 0835F    
Tørgær, F355

Æ

Ærter procesbehandlet forskelligt.  F51, F53, F67, F69 & F71   
Ærter, varmebehandlede, 0804F