Diagnostik, Forskning og Rådgivning

Kopenhagen Fur ønsker en stærk og sammenhængende faglig indsats baseret på optimal synergi mellem erhvervets forskere, rådgivere, veterinærer og diagnostisk personale. Dette varetages under en samlet organisation af afdelingerne Kopenhagen Diagnostik, Kopenhagen Forskning, Kopenhagen Rådgivning samt Driftfaglig Afdeling.  

Afdelingerne

Kopenhagen Diagnostik, Glostrup

 

Kopenhagen Diagnostik er det tidligere Dansk Pelsdyrlaboratorium, her-under Diagnostisk sekretariat som varetager samme opgaver som det tidligere Rådgivningen i Glostrup.

Kopenhagen Forskning, Århus

 

Kopenhagen Forskning er det tidligere Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og ForskningsCenter (PFC) ved Holstebro, herunder selve forsøgsfarmen, som nu benævnes Kopenhagen Farm.

Kopenhagen Rådgivning, Århus

Kopenhagen Rådgivning er den tidligere Pelsdyrafdeling under Viden-centret for Landbrug ("Konsulenterne").

Driftfaglig afdeling, Århus

Driftfaglig afdeling er en nyoprettet afdeling med fokus på implementering af god farmdrift, dyrevelfærd, lovkrav samt rådgivning angående sanering og plasmacytose.