Transportnotering

Pengeinstitutternes driftsfinansiering kan være betinget af, at avleren har indgået aftale om, at pengeinstituttet får transport i salgsprovenuet fra Kopenhagen Fur.

Transportaftalen skal indgås ved anvendelse af de transportformularer, som Kopenhagen Fur har fremsendt til pengeinstitutterne.

Bemærk også, at der ikke noteres transport i kapitalfond samt evt. udbetalinger i henhold til "Regler for katastrofehjælp".

Når der er afgivet transport i provenuet fra Kopenhagen Fur, er det alene transporthaver, der kan aflyse transporten. Det er vigtigt at være opmærksom på, om der er tale om en "beløbsbestemt transport" eller en "løbende transport" - sidstnævnte er uden beløbsangivelse.

Der kan noteres én transport pr. juridisk person. Notering af transport er gebyrfrit for avleren.

Råd og vejledning i forbindelse med indgåelse af transportaftaler kan indhentes hos Kopenhagen Fur, Avlerservice. Du er også velkommen til at sende en e-mail til farmerservice@kopenhagenfur.com 

 

Find ansøgning om transport til udskrivning herunder (OBS.: nyeste version er fra d. 23/11 2015):

Transport (Dansk)

Transport (Engelsk)

Transport (Svensk)

Transport (Finsk)