Kapitalfond

Foreningens overskud
Foreningen har et overskud på kr. 3,27 mio. for regnskabsåret 2015/16 Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen den 31. marts 2017.

Fordeling af overskuddet
Medlemmerne får hele overskuddet tilskrevet deres kapitalfondskonti, jf. Love for  Dansk Pelsdyravlerforening, § 22, stk. 2 og 3. Klik her for at se Love for Dansk Pelsdyravlerforening
 
 
Først forrentes den saldo, avleren havde på kapitalfondskontoen 31. oktober 2016 med en rentesats svarende til den gennemsnitlige diskonto i regnskabsåret. Der bliver i år ikke tilskrevet renter da diskontoen fastsat af Danmarks Nationalbank har været 0% hele regnskabsåret.
Hele årets overskud fordeles således på alle medlemmer, som har solgt deres skind gennem foreningen i regnskabsåret. Fordelingen sker i forhold til det salg, avleren har haft i forhold til den samlede medlemsomsætning. 

Udbetaling i alt
Udbetalingens størrelse afhænger af, hvor meget foreningens egenkapital er større end kapitalkravet, jf. Love for  Dansk Pelsdyravlerforening
, § 22, stk. 4. 

Ved udgangen af regnskabsåret 2015/16 har foreningen en fri egenkapital på kr.1.081 mio., og kapitalkravet er på kr. 1062 mio., så bestyrelsen kan disponere over kr. 19 mio.

Af kr.19 mio. bliver kr. 9 mio. brugt til udbetaling til ophørte avlere, som opfylder betingelserne for udbetaling. Til alle øvrige avlere bliver udbetalt kr. 10 mio., svarende til 0,9% af indeståendet.

Udbetaling pr. avler
Andelen af overskuddet er afhængig af den totale afregningspris, avleren har opnået i regnskabsåret, og hans andel af udbetalingen er afhængig af, hvor stort et beløb han har stående på sin kapitalkonto i foreningen.

Med andre ord:
Jo større omsætning - jo større andel af overskuddet sættes ind på avlerens kapitalfondskonto og 
Jo større indestående på kapitalfondskontoen - jo større bliver andelen af udbetalingen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en e-mail til Kopenhagen Fur, Økonomiafdelingen, se linket nedenfor.

Send en e-mail til 
finance@kopenhagenfur.com

Udskriv skema til ansøgning om udbetaling af indestående på kapitalfond