Minkproduktion med mindre ammoniak

Med en årlig produktion på ca. 15.6 millioner minkskind er Danmark det land i verden, der har den største produktion af mink. En negativ effekt af minkproduktionen er imidlertid udledningen af ammoniak, som er en trussel mod sårbar natur og følsomme planter. Fordi mink bliver produceret i åbne produktionssystemer, hvor der ikke er mulighed for at opsamle og rense luften for ammoniak, er der en relativ høj ammoniakfordampning fra minkfarme. En stor del af de danske minkfarme ligger af historiske årsager i områder med beskyttet natur, og branchen har sat sig for at nedsætte ammoniakfordampningen fra de danske minkfarme.

Grundforskning har vist, at det er muligt at nedsætte proteinniveauet i dyrenes foder. Det er netop protein, der giver den store ammoniakfordampning. Udfordringen ved denne metode er at finde det rette niveau, så dyrene ikke lider overlast på grund af mangel på protein.

Samtidig arbejder branchen på at finde bedre metoder til at indfange ammoniakken.Flere forsøg er stadig i gang, og målsætningen er at sænke ammoniakfordampningen fra de åbne systemer med 15 procent i løbet af 5 år.

Arbejdet med ammoniakfordampning er det seneste tiltag i miljøforbedringer på pelsdyrfarme. I de seneste år har erhvervet foretaget millioninvesteringer i gødningsopsamling på pelsdyrfarme. Det betyder, at alle farme i dag opsamler gødning til gavn for miljøet.