Tjek på farmen

Tjek på farmen logo

En vigtig faglig sparringspartner for minkavlere er dyrlæger. Dyrlæger har en stor faglig viden om dyrevelfærd, behandling og smittebeskyttelse. Det er viden, som minkavlere i kraft af lovpligtige sundhedsrådgivningsaftaler får glæde af fire til seks gange årligt. Veldrevne farme kan nøjes med fire besøg, mens problemfarme, som ikke overholder love og regler, skal have seks besøg.

Der er flere fordele ved sundhedsrådgivning. Dyrene får bedre vilkår, og god dyresundhed får mere fokus. Der er også fordele for minkavlere, som med bedre sundhed og god smittebeskyttelse på farmen vil få færre omkostninger og en bedre drift.

Dansk Pelsdyravlerforening har valgt at supplere dyrlægernes sundhedsrådgivning og den offentlige kontrol af minkfarme med programmet "Tjek på farmen".

Hvis der i forbindelse med et Tjek på farmen-skema er forhold, som ikke er i orden, og der er problemer med at leve op til love og regler, så skal dette rettes op af avleren - og Kopenhagen Furs egne konsulenter vil komme på besøg igen og følge op på dette. Og sker der - efter gentagne henstillinger - ikke det fornødne på farmen, så vil avleren blive ekskluderet af Dansk Pelsdyravlerforening. Siden 2011 er fire minkavlere ekskluderede.

Daglig drift af farmen, også kaldet management, er én af de vigtigste faktorer for at sikre god dyrevelfærd. Har danske minkavlere spørgsmål, er de i tvivl om noget, eller er der forhold, de gerne vil vende med en fagkonsulent, står Kopenhagen Furs egen konsulenter altid til rådighed.

 

Branchekode

Et vigtigt redskab for konsulenter og pelsdyravlere er en branchekode, som er godkendt af Fødevarestyrelsen i juni 2011. Branchekoden oplister krav og fortolkninger af regler, og den giver avlere og myndigheder en fælles forståelse af, hvordan hverdagen på en minkfarm skal indrettes. Der er mange regler, og de kan være komplicerede at overholde og følge i detaljer.

Branchekoden er selvfølgelig offentligt tilgængelig og opdateres løbende: www.kopenhagenfur.com/branchekode

Uddannelse

For at kunne arbejde med mink er det et krav, at man uddannes i håndtering af dyrene og dyrenes behov. Det gælder også løst ansat arbejdskraft. Derudover har Dansk Pelsdyravlerforening i samarbejde med en række landbrugsskoler fået mink på skoleskemaet som specialelinje.