Forskning

laboratorie_test

Dansk Pelsdyravlerforening driver en omfattende forskningsvirksomhed i regi af Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og ForskningsCenter ved Holstebro. Der forskes i indhusning af pelsdyr, foder, dyresundhed, miljøforhold, produktkvalitet og avl. På den måde prøver man konstant at forbedre forholdene for minkene og at avle de sundeste dyr på den mest hensigtsmæssige måde.

Desuden finansierer foreningen en lang række forskningsaktiviteter på Faculty of Life Sciences ved Københavns Universitet og Agricultural Sciences ved Aarhus Universitet.