Kopenhagen Fur støtter FNs Global Compact

Global Compact logo

Det er verdens virksomheder, som driver den økonomiske vækst fremad. Virksomhederne er drivkraften for globaliseringen, og det er med det udgangspunkt, at de Forenede Nationer oprettede det såkaldte Global Compact-program, som efterhånden tæller små 10.000 virksomheder fra 130 lande.

Tanken bag Global Compact er, at verdens virksomheder skal være en del af løsningen på de sociale, politiske og økonomiske udfordringer, som globaliseringen fører med sig. Med medlemskabet af Global Compact er Kopenhagen Fur forpligtet til at drive virksomhed inden for rammerne af Global Compacts 10 principper, der findes under overskrifterne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigehder, miljø og anti-korruption.

Menneskerettigheder

Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af de internmationalt erklærede menneskerettigheder; og

Princip 2: Sørge for ikke at være medvirkende til at krænke menneskerettigheder.

Arbejdstagerrettigheder

Princip 3: Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;

Princip 4: Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5: Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6: Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;

Princip 8: Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9: Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

 

Læs mere om United Nations Global Compact